Iz programa Kontekst

Kontekst: Liberalizacija tržišta plina

Hrvatska je nedavno izmjenama Zakona o tržištu plina, koje idu u smjeru liberalizacije tržišta tog energenta, ukinula obavezu proizvođaču plina da cjelokupnu proizvedenu količinu plasira opskrbljivačima na teritoriji Hrvatske. Bosanskohercegovački entiteti Republika Srpska i Federacija BiH pristali su da regulisanje tržišta plina pređe na nivo države. Bosna i Hercegovina do aprila mora usvojiti zakon o […]

Hrvatska je nedavno izmjenama Zakona o tržištu plina, koje idu u smjeru liberalizacije tržišta tog energenta, ukinula obavezu proizvođaču plina da cjelokupnu proizvedenu količinu plasira opskrbljivačima na teritoriji Hrvatske. Bosanskohercegovački entiteti Republika Srpska i Federacija BiH pristali su da regulisanje tržišta plina pređe na nivo države. Bosna i Hercegovina do aprila mora usvojiti zakon o plinu kako bi ispunila uvjete Energetske zajednice, što bi trebalo omogućiti liberalizaciju tržišta. U Srbiji je taj proces počeo 2015. godine.

Šta liberalizacija znači, koliko utječe na opskrbu i formiranje cijena plina te kakvi su potencijali u regiji, razgovaramo s gostima:

– u Zagrebu je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Miljenko Šunić,

– u Beogradu sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić, i

– u Sarajevu pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić.

Emisiju vodi Saša Ćeramilac.