Iz programa Kontekst

Kontekst: Liberalizacija tržišta plina

Hrvatska je nedavno izmjenama Zakona o tržištu plina, koje idu u smjeru liberalizacije tržišta tog energenta, ukinula obavezu proizvođaču plina da cjelokupnu proizvedenu količinu plasira opskrbljivačima na teritoriji Hrvatske. Bosanskohercegovački entiteti Republika Srpska i Federacija BiH pristali su da regulisanje tržišta plina pređe na nivo države. Bosna i Hercegovina do aprila mora usvojiti zakon o […]