Iz programa Kontekst

Kontekst: Potomstvo na otplatu

Bosna i Hercegovina nema zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji pa je i sufinansiranje iz zdravstvenih fondova komplikovano. U entitetu Republika Srpska plaćena su dva pokušaja vantjelesne oplodnje, a pojedine lokalne zajednice plaćaju još po jedan. U Federaciji BiH postoji praksa refundacije troškova u pojedinim kantonima, ali besplatnih postupaka nema. Procjenjuje se da je stopa neplodnosti […]