Iz programa Kontekst

Kontekst: Revizija presude BIH – Srbija

Hoće li BiH pokrenuti proces revizije presude u postupku protiv Srbije koja je tužena za genocid?