Iz programa Kontekst

Kontekst: Akademska zajednica i plagijati

Hrvatska akademska zajednica zatražila je da se formiraju posebna tijela koja bi brzo i efikasno rješavala plagijate i propisivala primjerene sankcije. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju upozorio je da se hrvatski naučni sistem teško nosi s čestim kršenjem etičkih normi, najčešće plagijata. U Srbiji se dugo vode polemike o akademskim zvanjima najviših […]