Kontekst

Kontekst: Javne funkcije i nepotizam

Jesu li rodbinske i stranačke veze jedini put za zapošljavanje u javnom sektoru zemalja naše regije?

Jesu li rodbinske i stranačke veze jedini put za zapošljavanje u javnom sektoru zemalja naše regije?
Ko nadgleda kršenje Zakona o sukobu interesa?
Postoji li efikasan način za suzbijanje nepotizma? Je li pritisak javnosti jedini vid borbe?

O tome u Kontekstu govore:

– Slađana Taseva iz nevladine organizacije Transparency International, 

– Danilo Šuković, nekadašnji član Vijeća za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, i

– Adis Arapović, politolog i program-menadžer „Centara civilnih inicijativa“.

Emisiju vodi Irena Kuldija, a priču o nepotizmu u Bosni i Hercegovini pripremila je Nadina Maličbegović.