Iz programa Kontekst

Kontekst: Autorska prava

Koliko su autorska prava uređena u našoj regiji, koliko se poštivaju i kakva je kaznena politika?