Iz programa Kontekst

Kontekst: Autorska prava

Koliko su autorska prava uređena u našoj regiji, koliko se poštivaju i kakva je kaznena politika?

Prema definiciji, autorsko pravo je pravo koje uživaju autori književnih, naučnih i umjetničkih djela, a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sistem zaštite tih prava.

Koliko su autorska prava uređena u našoj regiji, koliko se poštivaju i kakva je kaznena politika za kršenje zakona koji određuju tu oblast?

O tome smo razgovarali s gostima:

– u Sarajevu – Lejla Trnčić, generalna direktorica Stručne službe Asocijacije muzičkih umjetnika i stvaraoca – AMUS,

– u Beogradu – Aleksandar Kovačević, direktor Organizacije muzičkih autora Srbije – SOKOJ, i

– u Skoplju: Zoran Vaskovski, direktor Udruženja za zaštitu autorskih prava u Makedoniji – ZAMP.

Emisiju vodi Adnan Rondić.