Kontekst

O emisiji

Dijaloška emisija AJB: analize, mišljenja i diskusije o aktuelnim temama.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Za­š­to i kako se Bosna i Herce­gov­ina našla u situaci­ji eroz­i­je kvalite­ta i morala kada je ri­ječ o vi­sokom obra­zo­van­ju te kako je ovo pi­tan­je ri­ješeno u sus­jed­nim zeml­ja­ma?

Published On 08 Mar 2023