Imperija & Republika

Šta Kina želi na Balkanu? | Imperija & Republika

Koristi li Kina oklijevanje Zapada da širi svoj utjecaj na Balkanu? Prijeti li balkanskim zemljama dužnička zamka? Kako se ekonomski utjecaj pretvara u politički?

Koristi li Kina oklijevanje Zapada da širi svoj utjecaj na Balkanu?

Prijeti li balkanskim zemljama dužnička zamka?

Kako se ekonomski utjecaj pretvara u politički?

Ta pitanja pojašnjava Vladimir Shopov iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.

Emisiju vodi Harun Karčić.

Izvor: Al Jazeera