Granice istoka

Energetska (ne)ovisnost Evrope | Granice istoka

U novom izdanju emisije Granice istoka, analiziramo koliko se brzo evropske zemlje mogu preorijentisati na druge izvore energenata i šta će to značiti sa evropsku ekonomiju. 
Izvor: Al Jazeera