Iz programa Granice istoka

Granice istoka: Ultradesničari na Balkanu

Analiziramo ultradesničarske grupe na Balkanu i njihove veze s desničarima u Rusiji i Ukrajini.