Granice istoka

O emisiji

Aktuelnosti i analize iz zemalja Bliskog istoka.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Anal­iziramo posljedice amer­ičkog povlačen­ja iz Af­gan­istana i odgo­varamo na pi­tan­je: Kakvu ulogu u budućnos­ti Af­gan­istana žele Kina, Rusi­ja i Pak­istan? 

Published On 03 Sep 2021