Fullscreen

Fullscreen: Proces Sandžak

Optuženi (25 u Srbiji i 21 u Crnoj Gori) prisiljeni su priznati da su pripremali “oružanu pobunu s ciljem uspostavljanja države Sandžak”. Osuđeni su na nekoliko godina zatvora.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini zabilježeni su mnogi slučajevi zločina protiv sandžačkih Bošnjaka, državljana SRJ-a, uključujući policijsku torturu nad više od 15.000 ljudi. Tokom 1993. i 1994. godine u Srbiji i Crnoj Gori uporedo je vođen montiran sudski / politički proces protiv članova SDA Sandžaka.

Optuženi (25 u Srbiji i 21 u Crnoj Gori) prisiljeni su priznati da su pripremali “oružanu pobunu s ciljem uspostavljanja države Sandžak”. Osuđeni su na nekoliko godina zatvora.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, osuđeni u Crnoj Gori dobili su pomilovanje. Sudski proces u Srbiji trajao je 20 godina, sve dok nije nastupila zastara.

Koliko je proces bio bizaran potvrđuje činjenica da je jedna slijepa osoba osuđena zbog navodnog pripremanja snajperskih napada.

Osuđeni se i dalje bore za pravdu, ali je javnost slijepa i gluha na njihove pozive.

Izvor: Al Jazeera