Fullscreen


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Film koji prati put nas­tan­ka košarkaške reprezentaci­je Bosne i Herce­govine – mis­i­ju koju je vo­dio Mirza Delibašić, leg­en­da ju­goslavenske košarke.

Published On 13 Feb 2021