Iz programa: Alhemija Balkana

Alhemija/Alkemija Balkana: Hrvatska – 9. epizoda

Centralna tema devete epizode je fabrika obuće i guma Borovo kod Vukovara. Umjesto prijeratnih 22.000 zaposlenih, danas ih je manje od hiljadu. Dvije radnice, različitih nacionalnosti, poznaju se već trideset godina, ali ih je rat razdvojio pa opet spojio 2004. godine. Jedna je bila u izbjeglištvu kada su srpske snage zauzele Vukovar, a druga je […]