Al Nakba

Al-Nakba – Palestinska katastrofa, 3. epizoda

Al-Nakba nije počela 1948. godine. Svoje korijene vuče prije više od dvije decenije.Tako počinje četverodijelni serijal o Nakbi, odnosno Katastrofi, o historiji palestinskog egzodusa koji je doveo do prvog arapsko-izraelskog rata 1948. godine i osnivanja države Izrael.

Al-Nakba nije počela 1948. godine. Svoje korijene vuče prije više od dvije decenije.
Tako počinje četverodijelni serijal o Nakbi, odnosno Katastrofi, o historiji palestinskog egzodusa koji je doveo do prvog arapsko-izraelskog rata 1948. godine i osnivanja države Izrael.