Iz programa Al Jazeera Svijet

Al Jazeera Svijet: Biblioteke novog doba

Na koji se način neke biblioteke u svijetu trude zadržati, ali i privući što veći broj korisnika?