Al Jazeera Svijet

O emisiji

Sedmični pregled najzanimljivijih priča iz svijeta.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Naš re­porter Im­ran Khan, koji posljed­njih 20 go­d­i­na prati poli­tiku na Bliskom Is­toku, anal­izira šta za Izraelce i budućnost Pales­tine znači povratak na vlast Ben­jam­i­na Ne­tanyahua.

Published On 05 Feb 2023