Al Jazeera Objektiv

Al Jazeera Objektiv: Genocid poslije genocida

Ovo priča o sudbini posmrtnih ostataka žrtava genocida.

Premiještanje posmrtnih ostataka žrtava genocida do sada ni u jednom predmetu sudski nije procesuirano. 
“Genocid poslije genocida” je priča o sudbini posmrtnih ostataka žrtava genocida. 
Profesor Vedo Tuco podijelio je sa nama najvažnije fragmente svog dvadesetogodišnjeg rada na traženju posmrtnih ostataka i identificiranju ubijenih.