Al Jazeera Business

BDP zemalja regije u odnosu na EU | Al Jazeera Business

O izazovima unapređenja BDP-a u Bosni i Hercegovini, koja je najlošije rangirana zemlja u Evropi, za magazin govori prof. Džanan Kulović s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

U ovom izdanju Al Jazeera Businessa analiziramo bruto društveni proizvod u Evropi i zemljama regije. Istražujemo koji su uzroci i posljedice objavljenih rezultata. O izazovima unapređenja BDP-a u Bosni i Hercegovini, koja je najlošije rangirana zemlja u Evropi, za magazin govori prof. Džanan Kulović s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izvor: Al Jazeera