Al Jazeera Business

Selektivna pomoć | Al Jazeera Business

Evropska unija pripremila je više od pola milijarde eura finansijske pomoći za regiju Zapadnog Balkana; najveći dio tog paketa, 303 miliona, ide u Bosnu i Hercegovinu, ali samo u Federaciju BiH.

Evropska unija pripremila je više od pola milijarde eura finansijske pomoći za regiju Zapadnog Balkana.

Najveći dio tog paketa, 303 miliona, ide u Bosnu i Hercegovinu, ali samo u Federaciju BiH.

Osim entitetu Republika Srpska, novčana podrška izostala je i Kosovu te Crnoj Gori.

Izvor: Al Jazeera