Al Jazeera Business

Ekonomsko povezivanje | Al Jazeera Business

U Sarajevu je održan 12. Sarajevo Business Forum, koji je bio prilika za povezivanje poslovnih lidera zemalja regije, ali i šansa za stvaranje novih konekcija sa međunarodnim partnerima.

U Sarajevu je održan 12. Sarajevo Business Forum, koji je bio prilika za povezivanje poslovnih lidera zemalja regije, ali i šansa za stvaranje novih konekcija sa međunarodnim partnerima.

S druge strane, sajam zapošljavanja u Zagrebu oslikava nove prilike na tržištu rada Hrvatske, koje nagovještavaju promjenu paradigme ko koga lovi za poslovni angažman.

Izvor: Al Jazeera