Al Jazeera Business

Zeleni investicijski val | Al Jazeera Business

U magazinu Al Jazeera Business razmatramo kako Bosna i Hercegovina može iskoristiti novi val investicija i šta donose nove regulacije EU-a, poput ETS-a i CBAM-a.

Evropska banka za obnovu i razvoj planira osigurati više od 1,1 milijarde eura direktnih investicija ili ulaganja uz pomoć finansijskih posrednika kako bi pomogla zemljama Evropske unije, u koje Banka ulaže da ostvare puni zeleni potencijal te poboljšaju održivost i smanje utjecaj štetnih gasova na životnu sredinu.

U magazinu Al Jazeera Business razmatramo kako Bosna i Hercegovina može iskoristiti novi val investicija i šta donose nove regulacije EU-a, poput ETS-a i CBAM-a.

Izvor: Al Jazeera