Al Jazeera Business

Solarni potencijal | Al Jazeera Business

Energetska transformacija: može li regija uhvatiti korak sa članicama Evropske unije?

Internetska trgovina: mogu li biti promijenjene navike potrošača, koji su se, nakon pandemije, vratili klasičnoj kupovini?

Energetska transformacija: može li regija uhvatiti korak sa članicama Evropske unije?

Izvor: Al Jazeera