Al Jazeera Business

Energetska tranzicija | Al Jazeera Business

U svijetu se iz godine u godinu instalira sve više obnovljivih izvora energije, a zemlje zapadnog Balkana rade na provođenju ove globalne strategije.

U svijetu se iz godine u godinu instalira sve više obnovljivih izvora energije, s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova. Zemlje zapadnog Balkana rade na provođenju ove globalne strategije.

Međutim, veliki izazov još predstavljaju termoelektrane na ugalj, čiji kapaciteti uglavnom zauzimaju najveći postotak u energetskom miksu.

Kakav je do sada ostvareni napredak i šta se još treba uraditi na polju dekarbonizacije, za magazin Al Jazeera Business govorio je Nihad Harbaš, direktor kompanije nLogic.

Izvor: Al Jazeera