Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Profit i etika

Društveno odgovorno poslovanje naizgled umanjuje profit kompanije, međutim istraživanja pokazuju da je dugoročno ta strategija isplativa, što se vidi i na primjeru reciklaže elektronskog otpada.

Društveno odgovorno poslovanje naizgled umanjuje profit kompanije, međutim istraživanja pokazuju da je dugoročno ta strategija isplativa, što se vidi i na primjeru reciklaže elektronskog otpada.

Izvor: Al Jazeera