Al Jazeera Business

Više kamate za nižu inflaciju | Al Jazeera Business

Borba s inflacijom. Kakvi su očekivani efekti, ali i rizici, posljednjeg poteza Evropske centralne banke?

Borba s inflacijom. Kakvi su očekivani efekti, ali i rizici, posljednjeg poteza Evropske centralne banke?

Izazovi digitalnog doba. Zbog čega je usporen razvoj 5G mobilne mreže i ko će voditi glavnu riječ u njenoj primjeni?

Izvor: Al Jazeera