Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Jubilej eura

Dvadeset godina upotrebe eura. Vjeruju li Evropljani manje ili više u zajedničku valutu?

Dvadeset godina upotrebe eura. Vjeruju li Evropljani manje ili više u zajedničku valutu?

Pripreme za uvođenje eura u Hrvatskoj. Zbog čega bojazan od gubitka monetarnog suvereniteta?

Kolebanja na svjetskim berzama u prvoj sedmici trgovanja 2022. Čije dionice, uprkos krizi, postojano rastu?

Izvor: Al Jazeera