Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Digitalni marketing

Trend digitalizacije koji je ubrzan tokom pandemije, rezultirao je time da se većina marketinga preselila upravo na internet. Kako se to odrazilo na same oglašivače?
Izvor: Al Jazeera