Iz programa Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Turizam na Trebižatu

Općina Ljubuški usvojila je deklaraciju na osnovu koje se ne može graditi niti jedan hidroenergetski objekat bez saglasnosti lokalnog stanovništva.

Općina Ljubuški usvojila je deklaraciju na osnovu koje se ne može graditi niti jedan hidroenergetski objekat bez saglasnosti lokalnog stanovništva, a sve u cilju očuvanja ekologije i turističkog razvoja.

Izvor: Al Jazeera