Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Upravljanje otpadom

Ko proizvodi najviše otpada, koji su svjetski trendovi u ovom sektoru i kako se od tuđeg otpada pravi vlastita imperija

Svake godine u svijetu se proizvede više od dvije milijarde tona otpada. Kada bi se sav stavio u kamione, njihova kolona bila bi toliko duga da bi 24 puta obavila zemaljsku kuglu. Ko proizvodi najviše otpada, koji su svjetski trendovi u ovom sektoru i kako se od tuđeg otpada pravi vlastita imperija?

Izvor: Al Jazeera