Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Budžetska disciplina

Dok kritičari smatraju da bi novi nameti u Federaciji BiH na niska primanja dodatno ugrozili privatni sektor, entitetski premijer tvrdi da su kritike rezultat neznanja i zlih namjera.

Vlada entiteta Federacija Bosne i Hercegovine pokušava donijeti nove zakone o porezu na dohodak i o doprinosima.

I dok kritičari smatraju da bi novi nameti na ionako niska primanja dodatno ugrozili privatni sektor, entitetski premijer tvrdi da su kritike rezultat neznanja i zlih namjera.

Izvor: Al Jazeera