Iz programa Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Tenderi s jednim ponuđačem

Poslovna klima u Srbiji. Jesu li domaći investitori u nepovoljnijem položaju od stranih i zbog čega su sve glasnije kritike transparentnosti tendera za kapitalne projekte? Od halal do tržišta Evropske unije. Kako bi nove izvozne perspektive mogle doprinijeti rastu bosanskohercegovačke privrede? Gost Al Jazeera Businessa je Saifuddin Nasution Ismail, ministar trgovine Malezije.