Al Jazeera Business

Al Jazeera Business: Prvi maj – protesti ili roštilj?

Bavimo se borbom za veća prava radnika, te fenomenom odsustva sindikalnog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

U magazinu Al Jazeera Business ove sedmice bavimo se borbom za veća prava radnika, te fenomenom odsustva sindikalnog djelovanja u Bosni i Hercegovini.