#AJBCAFE

#AJBCAFE: Žene kao offline i online mete

Koliko su prisutni seksizam i diskriminatorni govor prema ženama u javnoj sferi?

Koliko su prisutni seksizam i diskriminatorni govor prema ženama u javnoj sferi? Zbog čega su u politici jedino žene meta rodno zasnovanog nasilja? I kako se boriti protiv romantiziranja nasilja nad ženama?

U AJB Caféu razgovaramo u Podgorici sa Majom Raičević iz Centra za ženska prava, Vesnom Rajković-Nenadić iz Instituta za medije Crne Gore i Markom Banovićem iz Digitalnog forenzičkog centra.

Svako ko primijeti porodično i partnersko nasilje obavezan je prijaviti ga. Jedinstveni broj za Federaciju Bosne i Hercegovine je 1265, za Republiku Srpsku 1264. U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080-111-111, koja je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. U Srbiji je broj za prijavu porodičnog i partnerskog nasilja 0800-100-600. Hitni pozivi upućuju se i na brojeve telefona policije.

Emisiju pripremila i vodila Lejla Mazlić.

Serijal AJBCAFÉ nastao je u okviru projekta “Društvene mreže za mir”, koji finansira Evropska unija, a provodi UNESCO u BiH.

Izvor: Al Jazeera