Afrički režiseri

Vozačica / Kasavom protiv gladi | Afrički režiseri

Iz Ruande donosimo priču o bivšoj takmičarki za mis ove zemlje ”Kraljica Kalimpinya”, koja postaje reli vozačica.

Iz Ruande donosimo priču o bivšoj takmičarki za mis ove zemlje ”Kraljica Kalimpinya”, koja postaje reli vozačica.

U DR Kongu vidjet ćemo priču o mikrobiologinji Marie Claire Yandju.

Svi njeni napori usmjereni su na borbu protiv raširene neuhranjenosti i preživljavanje klimatskih promjena u njenoj zemlji.

Izvor: Al Jazeera