Zašto Crnoj Gori treba ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture prosto mora postati neupitan resor, onoliko koliko je to i resor pravde ili resor finansija.

Ukidanje Ministarstva kulture Crne Gore opravdano je potrebom za racionalizacijom glomazne prethodne Vlade, piše autor (EPA)

Crna Gora je prije skoro godinu dana ostala bez ministarstva kulture. Trenutno, pored Bosne i Hercegovine, Crna Gora je jedina država u regiji koja nema ministarstvo kulture.

Opravdali smo to potrebom za racionalizacijom glomazne prethodne Vlade, u kojoj smo ukupno imali 22 člana, premijera, tri potpredsjednika i 18 ministara. U načelu, zvuči opravdano.

Skrojena je nova Vlada sa 14 članova, premijer, jedan potpredsjednik i 12 ministara. Najglomaznije ministarstvo u okviru nove Vlade postalo je ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Ali, kada se sumiraju rezultati ovih skoro godinu dana, mora se biti potpuno iskren, integracija kulture u zajedničko ministarstvo sa prosvjetom, naukom i sportom je bilo greška. Ne znam da li je to donijelo kakve uštede u budžetu, ali znam nešto drugo, a to je da nam ni prosvjeta, ni nauka, ni sport, a ni kultura nisu procvjetali.

Istina je da je pandemija posebno uticala na bar tri od ove četiri oblasti koje pokriva pomenuto ministarstvo, ali ona ne može biti opravdanje za posljedice koje su vidljive i običnom građaninu.

Ogromne posljedice

Posljedice za kulturu u Crnoj Gori, udružene sa epidemijom korone su ogromne i trebaće godine da se posljedice ovog eksperimenta saniraju. Opravdanja da su ministri kulture u prethodnim Vladama loše radili i neracionalno i nepravedno dijelili budžetska sredstva su realno samo loš izgovor za potpunu nevidljivost sektora za kulturu u okviru zajedničkog ministarstva za prosvjetu, nauku i kulturu, kao i realno, uspavljivanje i ubijanje kulturnog života u Crnoj Gori, a naročito u manjim sredinama gdje bilo kakvi ozbiljniji projekti iz kulture zavise od dotacija države. Krenimo redom.

Izbor čelnih ljudi za sektor kulture je išao sporo. I koliko su se sporo birali, toliko su brzo završavali svoj mandat na tom mjestu. Za nepunih godinu dana sektor kulture je promijenio tri sekretara. U prosjeku mandat im je trajao tri mjeseca i 20 dana. Nedovoljno da se upozna sa opisom posla i institucijama kulture u državi. Očigledno je, da su suočeni sa velikim problemima i nedovoljnim ovlašćenjima zbog derogiranja kulture iz posebnog resora u departman u okviru resora, ovi ljudi mudro napustili ovu poziciju pod ovim ili onim zgodnim izgovorom.

Takođe, tu je i zastoj u izboru članova raznih komisija, od onih za podjelu sredstava do onih za dodjelu stručnih zvanja. Ovolika kašnjenja su prouzrokovala posebno probleme onim radnicima u kulturi koji žive kao slobodni umjetnici, od projekta do projekta, kao i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture. Takođe su ugrožene i mnoge manifestacije koje organizuju državne i lokalne institucije kulture a koje se u cjelini ili djelimično finansiraju od strane ministarstva.

Kada se sve sabere, suma sumarum, mora se priznati da je u 2021. godini kulturni život u Crnoj Gori zapao ozbiljnu krizu. Ali, i da nije bilo ovakvog razvoja događaja, vjerujem da bi se nametnulo pitanje položaja kulture u Crnoj Gori i njene institucionalne organizacije. Dakle, nema sumnje da je Crnoj Gori potrebno ministarstvo kulture. Priča o racionalizaciji je ovdje potpuno passe, jer upravo je malim državama, a Crna Gora bez obzira na naša “junačka” dičenja, to jeste, kultura najvažniji resor. Puno važniji od, recimo, policije ili vojske.

Kultura je šansa malih država

Naravno, pored povratka ministarstva kulture u Vladu Crne Gore, potrebno je izvršiti reformu načina finansiranja. I naravno, učiniti trošenje novca transparentim, što do sada nije bio slučaj. Kultura je šansa malih država. Na taj način mala društva čuvaju svoj identitet u ovom ubrzanom, globalizovanom svijetu. Ali, kultura je danas u svijetu i šansa za kreiranje cijelog spektra samoodrživih projekata.

Za sada, Crna Gora je iskoristila malo od onoga što ima da ponudi svijetu. Ovih godinu dana u oblasti kulture nije bio jedan već najmanje deset koraka unazad. Za početak, ispravljanje stvari treba da počne od povratka ministarstva kulture u Vladu, nebitno ko budu konstituenti te nove vlasti. Bilo da bude u pitanju rekonstrukcija postojeće Vlade ili izbor neke nove. Ministarstvo kulture prosto mora postati neupitan resor, onoliko koliko je to i resor pravde ili resor finansija.

Takođe, ma koliko to čudno zvučalo u ovim kriznim vremenima, potrebno je povećati procenat u budžetu koji se odvaja za kulturu, jer je to najvažniji uslov kako bi kultura u Crnoj Gori dospjela na onu ljestvicu koju zaslužuje. Naravno, čak i sve ovo će značiti jako malo, ako se ne promijeni dosadašnja praksa, način rada i finansiranja. Ali da se razumijemo, to će se desiti samo ako dođe do sveobuhvatnih reformi u društvu. Za sada, one nisu na vidiku, jer ne postoji volja ni spolja ni iznutra da se krene u tom pravcu.

Ali sam siguran u jedno. Ako bi se neka vlast osmjelila na takvo što, prvi vidljivi rezultati bi bili baš u ovoj oblasti. A i ona bi bila indikator da je Crna Gora krenula na kakav-takav, normalan put. Jer kultura je ono što je istovremeno i naše i svih onih kojima je darujemo. I naravno, društva koja na pravom mjestu rangiraju kulturu nisu lak plijen raznih političkih i drugih avanturista. Zato ona nikako ne smije i ne može biti trošak.

Sjetimo se samo velikog Čerčila koji je tokom rasprave o tome kako naći sredstva za odbranu od napada Hitlerove Njemačke, dobio prijedlog da se sredstva namaknu tako što će se uzeti novci namijenjeni za kulturu. Mudri Čerčil je upitao prisutne: “Dobro, a šta ćemo onda da branimo?”. Poenta je jasna. Samo što Crna Gora nikada nije imala nekog sličnog Čerčilu. Niti ga ima na vidiku.

A do tada, čekajmo na ponovno uspostavljanje ministarstva kulture i postavljenje novog ministra kulture. I nadajmo se da će za početak, ako ne šta drugo, bar biti kulturan.

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera