‘Zapadni mediji’ – masovna prevara o masovnim zločinima

Palestinci iznose tijelo palestinskog novinara Yasera Murtaje, kojeg je ubio izraelski snajperist u Gazi 6. aprila (Reuters)

“Granica Gaze i Izraela: U sukobima ‘živote izgubilo 16 Palestinaca, stotine ranjene'”. Ovo je tipični naslov BBC-a kada izraelski vojnici počnu ubijati, s hladnokrvnom preciznošću, nenaoružane Palestince. “Palestinski zvaničnici kažu”, potom bi dodali, “kako su izraelske snage usmrtile najmanje 16 osoba, a stotine su ranjene tokom protesta na granici Gaze i Izraela… Izraelska vojska navodi kako su vojnici otvorili vatru zbog nereda.” Odakle dolazi ova veoma suzdržana novinska proza, ovaj jezik izvrdavanja, ova patološka sklonost pasivnom glas, sistematsko ugrožavanje istine u izvještavanju – šta ovaj rječnik urođenog vrdanja znači, šta ljudi iz cijelog svijeta, koji ovo čitaju, mogu pomisliti šta se dešavalo na “granici Gaze i Izraela”, kako to piše BBC?

Jedva da je bitno šta se desilo na toj “granici”. Bitno je to kako BBC, ili bilo koji drugi samoodređeni počasni član kluba “Zapadni mediji” piše o tome. No, šta je s istinom? Šta se zaista desilo? Ko je u rukama imao smrtonosnu silu, a ko je imao izložene gole kožu i kosti? Jedan od nekoliko palestinskih novinara koji je mogao svijetu reći istinu o dešavanjima Yaser Murtaja našao se na meti izraelskog strijelca i namjeno je ubijen. Tako da je svijet na milosti BBC-a ili New York Timesa i sličnih da kažu šta se zaista desilo. Kolika je razlika i udaljenost onoga šta se zaista desilo, kako su to Palestinci iskusili hodajući kao nevine gazele pred bandom okrutnih lovaca na ljude, i onoga šta kažu BBC, CNN, New York Times i drugi?

U njihovoj temeljnoj knjizi Dijalektika Prosvjetljenja (1944), osnivači Kritičke teorije Theodore Adorno i Max Horkheimer posvetili su sada legendarno poglavlje onome što su nazvali Kultura industrije: Prosvjetljenje kao masovna prevara. U tom poglavlju oni istražuju kako napredna kapitalistička društva proizvode društvene subjekte kao konzumente masovne kulture – kao šta su konzumenti kafe iz Starbucksa ili hamburgera iz McDonald'sa – što govori kako su njihove subjektivnosti kreacije iz kulture industrije, spremnici velikog tijela dezinformacije, koje ih ne samo zabavljaju i obuzimaju, već, zapravo, pretvaraju ih u pasivne spremnike ideološke dominacije mimo njihovog shvatanja ili kritike. To im daje osjećaj lažnu autonomiju izbora.

Perjanice su BBC, CNN i New York Times

Ono što mi nazivamo danas “Zapadnim medijima” najbolji je primjer uvida Adorna i Horkheimera, to je proizvodnja “vijesti” kao savršenih primjera fetišizma robe. Takvi mediji, kao BBC, CNN i New York Times, brendovi su po kojima se ova roba sama može nazivati “Zapadni mediji” i koja proizvodi i istinu koju treba prihvatiti i efekat normativne svijesti osobe koja konzumira te vijesti i misli kako je informirana. Oni za sebe mogu misliti da su objektivni mediji, koji povremeno imaju reklamu za aviokompaniju ili deterdžent za veš. No, i oni su sami brend kao i oni brendovi koje reklamiraju.

Ovi su se “Zapadni mediji” historijski postavljali u početku kao suprotno onim vijestima koje su se objavljivale u sovjetskom bloku, ili Kini, ili općenito “Trećem svijetu”, za koje su govorili da su “pod kontrolom vlasti”, “propaganda”, i stoga lažne, a sebe postavljali kao “nezavisne, objektivne, poštene, istinite…” Političko brendiranje je sada dostiglo tačku normativnog samoodređivanja istine. Upravo je, možda paradoksalno ili ne, vrsni šarlatan kao Donald Trump, aktuelni predsjednik SAD-a, koji je prvi stavio “Zapadne medije” u odbranu tako što ih je nadmašio svojim “alternativnim činjenicama”. Njegove laži i šarlatanstvo su sada vrste novosti koje su suprotstavljene “Zapadnim medijima”.

Ovi sami “Zapadni mediji” sada su u stanju samoodbrambenog šoka. Smatraju kako su na udaru prijetnji manipulativne dezinformacije, što se najbolje vidi u skandalu s Cambridge Analyticom, gdje smo saznali kako privatne kompanije “iskopavaju podatke” iz socijalnih mreža kako bi manipulirale kritičnim masama glasača na državnim izborima. U Cambridge Analytici ovi “Zapadni mediji” su našli su sebi protivnika, potpuno novog takmičara. Cambridge Analytica je veliko sjajno ogledalo ispred “Zapadnih medija”, koje ih nadmašuje u njihovim staromodnim praksama i brendiranju.

Isti rasističko-kolonijalni britanski stavovi

Dozvolite da objasnim. Uzmimo za primjer BBC i kako se on označio kao mjera činjenica i istine – a sistematski se bavio onime što Adorno i Horkheimer nazivaju “masovna prevara”. Počnimo s postavljanjem jednostavnog pitanja: da li su Britanci naučili lekcije iz svoje druge i okrutne historije kolonijalizma, tokom koje su harali svijetom i među njegovim stanovnicima i prirodnim resursima? Da li žale zbog te historije – da li gledaju na ljude iz Azije, Afrike ili Latinske Amerike s osjećajem krivnje, žaljenja, potrebe za izvinjenjem? Shashi Tharoor, istaknuti indijski političar, naprimjer, neumorno je tvrdio kako Britanci Indiji duguju odštetu za krađu njene vrijedne imovine. U pravednom svijetu bi se ta odšteta platila kao pravo priznanje šta su Britanci radili Indiji i kao djelomično priznanje njihovih kriminalnih zločina.

No, možete reći šta je bilo bilo je, šta je urađeno – urađeno je. Idemo naprijed. Pošteno. No, da li je britanski u Britanskoj korporaciji za emitiranje (BBC) naučio svoje lekcije i žali za svojim zločinima ili i dalje njeguje iste rasističko kolonijalne stavove, prakse i diskurse britanskog kolonijalnog osvajanja Indije i drugih mjesta? Samo pogledajte kako BBC pokriva izraelsko osvajanje Palestine i uporedite s kolonijalnim rječnikom njihovog osvajanja Indije. Dva historijska dokumenta su danas na raspolaganju svijetu da vidi kako je britanski stav prema kolonijalizmu ostao stalan i nepromijenjen: jedno je Balfourova deklaracija iz 1917. godine, a drugo je način kako BBC – i u tekstu, i u slici – danas izvještava izraelsko kolonijalno okupiranje Palestine. Oni su identični u svojoj izdaji.

Danas je BBC ključan u propagandnoj mašineriji Izraela – a dokaz tome je na raspolaganju cijelom svijetu svaki put kada Izraelci krenu u pokolj nad Palestincima, poput dešavanja od 30. marta, kada su ljudi iz Gaze obilježavali Dan zemlje. Izraelska armija je namjerno ciljala i ubijala Palestince, kako BBC i drugi primjerci “Zapadnih medija” stalno ublažavaju udar ovog okrutnog masakra bespomoćnog naroda. BBC je taj zločin protiv čovječanstva – za koji svi vodeći političari naseljeničke kolonije moraju biti uhapšeni i procesuirani – napravio prijemčivim, objašnjivim, čak i mogućim za pravdanje.

Kakvi ‘sukobi’ i koje ‘dvije strane’?

Vizualne i verbalne strategije BBC-a za ugrožavanje istine onoga što Izraelci historijski rade i nastavljaju raditi danas su jednostavne, pa čak i banalne. Oni trebaju poslati svoje osoblje da dobiju napredne stepenove u Newspeak. Njihov Newspeak je studentski i kliše. Samo pogledajte njihov rad: prvo pokažu snimak Palestinaca izbliza, s podignutim šakama i otvorenim ustima i ljutim licima i podignutim zastavama – zastrašujuće, zar ne? Nasilni, opasni i napadački. Morate usko postaviti objektiv kamere. Ni slučajno ne širite, kako bi se vidjeli izraelski snajperisti koji pucaju bojevu municiju na hiljade bespomoćnih i nenaoružanih civila koji protestiraju protiv sistematske krađe njihove domovine koju pomažu britanski kolonijalisti. To će pobijediti svrhu, pokazati laž i uništiti brend.

Onda dolaze pogubni izrazi – počev sa “sukobima”. Kakvi “sukobi”? Sukobi koje dvije strane? “Sukobiti se” je suprotstaviti se s jednakom silom – sukobe se dva mačevaoca, dva borca, dvije armije – meci i bespomoćna tijela se ne “sukobljavaju”. Metak probija, ranjava i ubija (ne sudara se) tijelo. Biranjem riječi “sukobi”, BBC laže: predstavlja kako postoje dva više-manje ista elementa, armije, sile. Toga nema. Na jednoj strani je nemilosrdna vojska, koju su do zuba naoružali Barack Obama i svi njegovi prethodnici i nasljednici, a na drugoj je bespomoćan narod. BBC skriva tu činjenicu u riječi “sukobi”, i to u množini.

Potom dolazi prava maska – koristiti navodnike: staviti “usmrćeno 16 Palestinaca i stotine ranjeno”, s upitnikom, kako bi se kompromitirala istina. Vaši vlastiti reporteri na licu mjesta su gluhi, glupi i slijepi – ne vide kako Palestince ubijaju i ranjavaju oni izraelski snajperisti – pa se “izvještaj” pripisuje – a ne istina – o njihovom pokolju palestinskim izvorima – što stavlja u pitanje pravu snagu izvještaja. “Oni” navode da je toliko ubijenih i ranjenih – BBC ne zna istinu kako se ovi potrošni Palestinci sakate i ubijaju. Sumnja, baciti sumnju na istinu – “Palestinski zvaničnici kažu” kako je toliko ranjenih i ubijenih – a ne BBC – BBC ima zvanični izvještaj o činjenicama samo kada su Izraelci ubijeni ili ranjeni. Kada je riječ o optužbama za antisemitizam protiv Jeremyja Corbyna i Laburističke stranke, BBC je na čelu, hrabar i odvažan, no kada je riječ o pokolju bespomoćnih Palestinaca, riječi i kamere BBC-a su odmah iza izraelskih vojnika, prenose i snimaju njihove stavove.

BBC nije jedini predstavnik brenda “Zapadni medij”. New York Times je gori, a CNN je gori od njih oba zajedno. “Zapadni mediji” su brend, smicalica, robni fetišizam u službi sistematske masovne prevare na “Zapadu” i širom svijeta – a BBC je najbolji primjer toga. Brend “Zapadni medij” se historijski postavio protiv medija pod državnom kontrolom širom Azije, Afrike i Latinske Amerike, koji zaista sistematski nude laži u službi vladajućih. No, ti mediji su jednostavno vulgarni u svojoj pogrešnosti da postoji zdrava doza javnog nepovjerenja u njih. Većina ljudi ne vjeruje šta zvanični mediji u Iranu, Egiptu i Turskoj javljaju. Oni čitaju i gledaju te izvore vijesti s ovećom dozom sumnje i nepovjerenja. “Zapadni mediji” se pogrešno postavljaju protiv takvih činjenica i stvaraju fikciju istine iz svoje pogrešnosti. Uklanjanje te pogrešnosti i pokazivanje laži, ili, kako ih Adorno i Horkheimer ispravno nazivaju “masovnom prevarom“, veoma je lako.

‘Cionisti su ubice i lopovi i ubice’

Najbolja i najjača sila protiv masovne prevare “Zapadnih medija” je jednostavno iznošenje istine. Suprotno od liberalne cionističke prevarantske proze, palestinsko stanje uopće nije komplicirano. Zapravo je veoma jednostavno i ima jednostavno rješenje. To nije priča o dva naroda sa dva narativa. To je priča o jednom narodu s istinom (Palestinci – jevreji, kršćani ili muslimani) i jednoj evropskoj naseljeničkoj koloniji (cionisti – liberalni ili tvrdolinijaški), s nemilosrdnom okrutnošću i nasiljem. Izrael je posljednji jaki ostatak evropskog kolonijalizma. S nevjerovatnim šarlatanstvom zasniva se na cijeloj jevrejskoj historiji oduzimanja zemlje i patnje kako bi oduzeli zemlju i nanijeli patnju Palestincima, gradili državu-kasarnu i stavili je na raspolaganje neprekidnim kolonijalnim i imperijalnim interesima euroameričkog imperijalizma. To je jednostavna činjenica, jednostavna istina, pročitajte je jednom dnevno i imuni ste na svu količinu masovnih prevara “Zapadnih medija”.

Cionisti rade šta god žele Palestincima – kradu im zemlju, ruše domove, čupaju stabla maslina, hladnokrvno ih ubijaju – a ako se iko usudi iskazati protivljenje njihovim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti koje vrše, oni i njihove cionističke pete kolone u SAD-u i Evropi počnu vriskati “antisemitizam” – a pošto je antisemitizam evropska bolest duboko ukorijenjena u historiju Evrope, Evropljani začepe kad god ih neko nazove antisemitima. No, svijet ne bi trebao brinuti zbog ovih lažnih optužbi. Mi ćemo se boriti protiv antisemitizma, islamofobije, rasizma i, iznad svega, protiv kolonijalizma i njegovog posljednjeg uporišta – cionizma. Nećemo šutjeti. Bit ćemo svjedoci za historijsku pravdu palestinske borbe. Cionisti su ubice i lopovi. Oni kradu Palestinu ne skrivajući to i ubijaju Palestince pred nevjernim očima svijeta.

BBC i njegova sorta mogu raditi sve što znaju da skriju i kompromitiraju istinu. No, svijet gleda. Svijet je budan. Palestinsko nacionalno oslobađanje je najbolje i najljepše prikazano u globalnom pokretu BDS (Bojkot, lišavanje, sankcije) i sada u “Velikom maršu” povratka će se nastaviti i slaviti protiv rasističke i korumpirane cionističke ideologije – a BBC će biti posmatrač prekrasne gozbe istine.

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera