Ima li u islamu prostora za kritičko mišljenje?

Kritička tradicija islama se može usporediti s gradom koji je napadnut na dva fronta – izvana i iznutra (Reuters)

Ništa ne može više zadovoljiti čovjeka od uvjerenja kako njegov neprijatelj ne može kritički razmišljati. Šta je uzvišenije od ideje da je osoba protiv koje se borite zarobljena u blokadi nereflekcije? To blagosilja vašu borbu, opravdava vašu okrutnost, legitimizira vaše nasilje. Ako je definicija čovječnosti mogućnost da se misli za sebe, šta bi moglo biti pogrešno u borbi za neslobodne?

Moderno uspoređivanje islama s nemogućnošću kritičke misli je veoma star potez – prosvjetiteljski filozof Leibniz je kazao kako su muslimani toliki fatalisti da ne bi ni pokušali izbjeći voz koji ide na njih. U proteklih 15 godina internet je omogućio i osnažio veliki broj glasova ovakvog stajališta.

Sa digitalnih uzvišenja hiljade glasova uzvikuju kako je islam prostor u kojem je bilo koja forma racionalnog stajališta nemoguća: desničarski milijarderi, maskirani kao slobodni mislioci kao što je to Bill Maher; “glasovi naroda”, obrazovani na Etonu kao Douglas Murray; sofisticirani širitelji mržnje, kao što je Ann Coulter i njena ne-tako-bistra britanska verzija Katie Hopkins… pa čak i grčki klasični profesori-koji-su-postali-islamski eksperti, kao Tom Holland, nalaze se u ovom okršaju.

Primjeri historijskih akrobacija u ovim gestama su zaista zadivljujući. Svaki akademik bi salvom smijeha bio ispraćen iz prostorije ukoliko bi nagovijestio kako je St. Augustin nekako suučesnik u bombardiranju klinike za abortus ili kako je srednjovjekovni Hohenstaufen kulminirao u Trećem Rajhu, ili kako se Renesansa nikada nije desila. No, skoro svakodnevno se povlače linije kontinuiteta, uprkos svakom kontekstu, između islama kroz stoljeća i kontinente, pa se Osmanlije povezuju sa pripadnicima ISIL-a ili teologija iz sedmog stoljeća sa napadima na trgovačke centre.

U ovom ispravljanju historije, suprotne ili problematične epizode (kao što je ogroman doprinos islamskog svijeta geometriji, astronomiji i generalnom rječniku nauke) ne ispuštaju se, već se onima koji ih spomenu smije u lice kao naivnom, liberalnom idiotu. Zaista, prekrasno je ovo doba za život.

Fantazije o islamu i Zapadu

Često se pitam šta se može uraditi protiv ovog kolektivnog zaglupljivanja cijele vjere? Strpljivo ponavljanje tačaka i primjera iz historije – kako bi se nešto teško, ali očito objasnilo osmogodišnjem djetetu – ne pomaže puno u borbi protiv milion stavova na YouTubeu. Podizanje svijesti nije dovoljno – tamo skoro izgleda postoji volja neznanja, odluka da se ostane u fetalnoj toplini određenog narativa.

Kada se zapadnjački, javni intelektualac s bestselerom iza sebe otvoreno smije priči o “islamskim izumima” i sakupi na internetu 10.000 “like-ova” za to, teško je vidjeti korist koju može donijeti isticanje empiričkih činjenica. Veliki dijelovi našeg društva izgleda da su zaključani u određene fantazije o islamu i Zapadu – a kako ćemo se osloboditi od tih fantazija ostaje, kao i uvijek, nepoznanica.

Nije da su naučnici odustali. Posljednja knjiga Irfana Ahmada Vjera kao kritika: Islamsko kritičko mišljenje od Meke do tržnice (2017) nudi interesantnu opoziciju narativima Zapada-i-ostalih o evropskom prosvjetiteljstvu koje isijava iz Grčke i Njemačke u zabačene uglove mračnijeg svijeta. Pozicioniranjem Poslanika Muhammeda kao “kritičara mekanskog društvenog reda”, Ahmad pravi alternativnu genealogiju riječi “kritizirati” (tanqid/naqd), koja ni po čemu ne odbacuje grčke/predislamske/zapadnjačke tradicije, “ali koja im istovremeno ne može biti počinjena”. To je dobrodošao potez, koji inteligentno i rječito povezuje rad ranijih učenjaka (Talal Asad, Gayatri Spivak, J G A Pocock) kroz dvije važne tačke.

U prvom redu, to prikazuje širinu koliko je Prosvjetljenje bilo “etnički projekat” – etnički projekat kojem je uvijek trebao neprijatelj. Kada je Kant govorio o potrebi definiranja prostora filozofije, on je često aludirao na prostor Evrope, čije se granice trebaju čuvati. Drugo, uporno povezivanje kritičkog sa sekularnim – i “nekritičkog” sa vjerskim – nešto je što Ahmadova knjiga želi rigorozno razgraditi. Možda je nekima bilo kontraverzno kada je kazao: “U zamjenu za vladajuću doksu, koja vidi islam i kritiku kao uzajamno isključive prostore … predlažem da počnemo misliti o islamu kao o kritici: zaista, o islamu kao stalnoj kritici.”

Napad na grad sa dva fronta

Drugačije rečeno, biti musliman ne znači biti politički u snu ili pasivno prihvaćati Božju volju, već je bolje reći kako to znači biti u stalnom kritičkom stanju. Neće svima biti politički ugodni neki stavovi Ahmada koje je dao kao primjere tradicije kritike (Abul Ala Maududi, osnivač pakistanskog Jamaat-e-Islamija, dobio je centralno poglavlje), no gesta koju pravi – razvojem alternativne genealogije kritičke misli na tradicijama Urdu Islamikata na jugu Azije – zaista je vrijedna.

Pošteno reći, postoji još jedan aspekt ovog pitanja koji nismo još dotakli. Kritička tradicija islama se može dobro usporediti s gradom koji je napadnut na dva fronta – izvana i iznutra. Uz određene neumorne zapadnjačke redukcije islama na kult koji ne misli, postoje i u muslimanskom svijetu oni koji u potpunosti odbacuju najpoznatije filozofe i kritičare kao nemuslimanske.

Monografija Shahaba Admeda Šta je islam?: Važnost islamskoga (2015), kada o tome govorimo, interesantno stoji uz knjigu Irfana Ahmada kao paralelni pokušaj nove definicije islamskog svijeta – kao i njegovih odnosa i sa Zapadom, i sa sekularnošću.

Premda fokus Shahaba Ahmeda na aktivnosti kao što su ispijanje vina vodi knjigu na drugu stranu od Vjere kao kritike, obje knjige dijele frustraciju s uskim definicijama islamske tradicije. U slučaju Shahaba Ahmeda postoji želja da se proširi ideja islamskoga daleko više od “pretpostavljene središnjosti” pravne nauke po kojoj većina konvencija definira religiju; u knjizi Irfana Ahmada se daje slična vjera u vrijednost svakodnevnog iskustva – “prakse neučenjaka i običnih”, kako Ahmad piše – kao i u objave uleme u odlučivanju šta bi mogla biti islamska kritička tradicija.

Nastavak debata

Ove debate će se nastaviti. U zaključku, moglo bi se sve okončati riječima koje je arapski filozof napisao u gradu Damasku prije 800 godina. Riječi koje demonstriraju (oprostite na mojim anahronizmima) značajnu predpsihološku svijest širine koju lično dajemo Bogu kojem se molimo:

“… nećete vidjeti nikoga ko se ne moli nenapravljenom Bogu, pošto čovjek u sebi stvara ono čemu se moli i sudi. Kada osoba vidi nešto od [božanske] Stvarnosti, ne vidi ništa drugo nego samog sebe.”

Pisac je Ibn Arabi (1165-1240), a ove dvije rečenice su iz njegovog djela Futuhat, napisanog nekad 1220-ih. Naravno da izvlačim ove riječi iz konteksta, no osjećaj koje pokazuju – Bog kojem se molimo uvijek prikazuje nas, čak i dolazi iz nas, na ovaj ili onaj način – sumnja je koja se može naći o u jevrejskim i kršćanskim tradicijama (Majmonid, Meister Eckhart). Prije 800 godina oštri epistemološki upiti vjerskog iskustva su već postojali. Doduše, cilj ovih upita nije bilo sekularno uklanjanje Boga, već čišće iskustvo uzvišenosti; ne izlaganje Boga kao psihološke iluzije, već jasnija demarkacija između našeg zamišljanja Boga i onoga šta je iza toga. Neko ovo može nazvati odgođenim kritičkim razmišljanjem: kritika stavljena u vrhovnu službu nekritičkog.

To je poštena optužba – ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. No, mora biti nečega vrijednog u pokušaju pamćenja onoga šta se pisalo u Damasku, Kairu i Kordobi stoljećima prije Gramscija, Marksa i Dekarta. I, svakako, 800 godina prije YouTubea.

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera