Srbija može pomoći u deblokadi BiH

Dolazak Aleksandra Vučića u Sarajevo otvorio nove mogućnosti za unapređenje ukupnih odnosa u regiji (Anadolija)
Dolazak Aleksandra Vučića u Sarajevo otvorio nove mogućnosti za unapređenje ukupnih odnosa u regiji (Anadolija)

Piše: Marko Matić

Prema gotovo opštoj oceni posmatrača, prva zvanična poseta Sarajevu koju je upriličio tek nedavno izabrani premijer Srbije otvorila je nove mogućnosti za kvalitativno unapređenje ukupnih odnosa u regionu, ali i za prevazilaženje postojeće institucionalne blokade sa kojom se na unutrašnjem planu suočava Bosna i Hercegovina. Iako se rezultati posete Aleksandra Vučića Sarajevu za sada uglavnom svode na simboličku ravan, nema sumnje da su se teme razgovora koje je vodio sa domaćinima najvećim delom odnosile i na konkretna životna pitanja koja se tiču građana dveju susednih država.

Jasni prioriteti

Već sama odluka Vučića da za destinaciju svoje prve međunarodne posete odabere Sarajevo jasno je ukazala na prioritete koji će biti u fokusu rada njegove vlade. Činjenica da je, za razliku od ranije ustaljene prakse srbijanskih zvaničnika, Sarajevo ovoga puta dobilo prednost u odnosu na Banjaluku – očigledan je rezultat svođenja spoljnopolitičkih ciljeva i nacionalnih interesa Srbije u strogo racionalne okvire oslobođene suvišnih emocija i nacionalnih sentimenata.

I mada je još od političkih promena u Beogradu, do kojih je došlo nakon pada Borisa Tadića sa vlasti u leto 2012. godine, postalo jasno da je medeni mesec Beograda i aktuelnog režima u Banjaluci okončan, u praksi su izostali vidljivi efekti novih mogućnosti koje su se otvorile za unapređenje odnosa Beograda i Sarajeva. Odsustvo značajnih kontakata na visokom nivou i česta pokajnička Dodikova gostovanja u prestonici Srbije jasno su ukazivali da će nova vlada morati da zauzme daleko jasniju poziciju prema razvoju budućih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom.

Toga je očigledno već neko vreme bio svestan i novi srbijanski premijer, koji je pitanje odnosa sa prvim zapadnim susedom prepoznao kao ključnu, potencijalno neuralgičnu tačku regionalnih odnosa koja bi, nakon normalizacije odnosa sa Kosovom, mogla da se ispreči na evropskom putu Srbije. Otuda su uporni pokušaji Milorada Dodika da svoje destruktivne ideje nametne kao temu i za njih pridobije podršku Beograda među srbijanskim zvaničnicima naišli na zid ćutanja i jasnog neodobravanja.

Istovremeno, predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini i dinamika unutrašnjih procesa u samoj Republici Srpskoj prepoznati su kao idealna prilika da se iracionalna Dodikova agenda zameni novim pristupom koji bi, po uzoru na aktuelna dešavanja u Srbiji, bio prilagođen realpolitici i koji bi sproveli pacifikovani nekadašnji nosioci nacionalističke politike.

Prema gotovo opštoj oceni posmatrača, prva zvanična poseta Sarajevu koju je upriličio tek nedavno izabrani premijer Srbije otvorila je nove mogućnosti za kvalitativno unapređenje ukupnih odnosa u regionu, ali i za prevazilaženje postojeće institucionalne blokade sa kojom se na unutrašnjem planu suočava Bosna i Hercegovina. 

U svetlu predstojećih događaja i okolnosti da će evropski put, ali i sama unutrašnja stabilnost Srbije, u velikoj meri zavisiti od dešavanja u okruženju, sa posebnim naglaskom na procese u Bosni i Hercegovini, izbor Sarajeva kao prve međunarodne destinacije za srpskog premijera nametnuo se kao optimalan i politički racionalan. S druge strane, kao svojevrsni lakmus opredeljenja nove vlade u Beogradu, on je na jasan način pokazao da je zvanična politika Srbije napokon privedena realnosti i da će u narednom periodu prioritet napretka u procesu evrointegracija dominantno nametati njene osnovne konture i konkretne sadržaje.

Shodno osnovnim postavkama svog ekspozea, ali i osetljivosti teme prošlosti koja opterećuje odnose između dve države, srbijanski premijer je kao polaznu tačku svog racionalizovanog pristupa odnosu prema Bosni i Hercegovini odabrao unapređenje ekonomske saradnje kao oblasti u kojoj se interesi dve strane najviše podudaraju. Iako su mnogi možda očekivali daleko više od Vučićevog prvog boravka u Sarajevu, jasno je bilo da će ovoga puta izostati visokoparne parole i bavljenje nasleđem iz devedesetih godina prošlog veka.

Specijalne veze

S druge strane, iako je unapređenje ekonomske saradnje poželjno, a željeni moralni iskoraci povodom zločina iz devedesetih za sada nerealni, ono od čega će najviše zavisiti pretakanje političke simbolike i novootvorenih mogućnosti u konkretne rezultate – jeste pitanje institucionalne deblokade unutrašnjeg funkcionisanja Bosne i Hercegovine na koje zvanični Beograd, preko svojih specijalnih veza sa Banjalukom, itekako može da utiče. Iako bi izborna smena vladajuće garniture u manjem BH entitetu, prema svemu sudeći, blagotvorno delovala na pokušaje rešavanja tog teškog pitanja, do javnosti je dospelo jako malo signala koji bi osvetlili šta Sarajevo i Beograd nameravaju zajednički da učine na tom planu.

Iako nema sumnje da je to važno pitanje bilo predmet sarajevskih razgovora, očigledno je da se početak njegovog rešavanja ne može očekivati pre okončanja izbora u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za oktobar ove godine.

Željeni ciljevi u sadejstvu sa objektivnim okolnostima i realnim mogućnostima isposlovali su, čini se, agendu o kojoj bi se sarajevski i beogradski zvaničnici u ovom trenutku relativno lako mogli saglasiti. Neodložno preduzimanje napora za unapređenje međusobne ekonomske saradnje, kao deo paketa rešavanja problema sadašnjosti koji muče obe strane, zajednički napor na prevazilaženju institucionalne blokade u Bosni i Hercegovini, koji će se naći na dnevnom redu nakon tamošnjih izbora kao deo rešenja problema budućnosti, uz ostavljanje rešavanja problema prošlosti za neka srećnija buduća vremena – čini se da je najizvesnija mapa puta kojim će se u narednom periodu kretati odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Na tom putu posebno će važno biti rešavanje pitanja funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao osnovne pretpostavke njenog napretka u procesu evrointegracija i njenog sveukupnog jačanja kao države. Na tom planu će biti testirana i javno iskazana Vučićeva dobronamernost prema ukupnoj saradnji i razvoju dobrosusedskih odnosa.

U svetlu predstojećih događaja i okolnosti da će evropski put, ali i sama unutrašnja stabilnost Srbije, u velikoj meri zavisiti od dešavanja u okruženju, sa posebnim naglaskom na procese u BiH, izbor Sarajeva kao prve međunarodne destinacije za srpskog premijera nametnuo se kao optimalan i politički racionalan.

Proklamovani novi pristup prema unapređenju regionalnih odnosa zahtevaće u narednom periodu konkretne poteze koji će predstavljeni okvir ispuniti odgovarajućim sadržajem, ali i izostajanje loših poruka koje su u prethodnom periodu redovno odašiljane nakon Dodikovih gostovanja u Beogradu. Za ponovnu uspostavu međusobnog poverenja biće neophodno – ne toliko odlučnije personalno distanciranje od aktuelnog lidera Republike Srpske koliko jasan otklon od njegove destruktivne politike, čiji je cilj razbijanje Bosne i Hercegovine i trajno cementiranje regionalnih antagonizama između Srbije i njenih zapadnih suseda.

Stalni test

Zbog toga odnos prema funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, kao ključnom pitanju budućih odnosa, nipošto ne bi smeo da počiva isključivo na pretpostavci Dodikovog izbornog poraza. Bez obzira na ishod izbora u samoj Republici Srpskoj, jačanje osovine Sarajeva i Beograda mora biti nastavljeno kako bi svim zagovornicima referenduma o otcepljenju bila poslata snažna poruka o neodrživosti tih anahronih i pogubnih koncepcija.

Tek sa stvarnom marginalizacijom, krimskim slučajem obnovljenih, secesionističkih pokliča moći će da se konstatuje da su regionalni odnosi nepovratno krenuli novom uzlaznom linijom. Dok se to ne dogodi, lepe reči, kurtoazija i dobre namere biće izloženi stalnim testovima realnosti, od čijeg će rešavanja praktično u najvećoj meri zavisiti obnova poverenja između dve susedne države.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al JazeeraPovezane

Premijer Srbije Aleksandar Vučića u  posjeti je u Sarajevu. To je njegov prvi je njegov inostrani posjet, otkako što je nedavno postao predsjednik vlade. U glavnom gradu BiH dočekao ga je kolega Vjekoslav Bevanda.  Razgovarali su o boljoj ekonomskoj saradnji i razvijanju – kako se navodi –  fer i čistih odnosa. Vučić je i ovom […]

U utorak u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini dolazi premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kao što je i najavio, nakon izborne pobjede BiH će biti prva država koju će novi premijer Srbije posjetiti. Prije dolaska u Sarajevo dao je intervju Al Jazeeri. Vučić je govorio o politici Srbije i odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Istakao […]

Više iz rubrike Piše
POPULARNO