Hemijska kastracija podijelila Makedoniju

Za seksualni napad na dijete ispod 14 godina zatvorska kazna iznosi 20, ali može dostići i do 40 godina (EPA)

Piše: Atanas Kirovski

Makedonija je postala prva zemlja u regiji koja je uvela hemijsku kastraciju za osuđene pedofile, nakon što je Sobranje izglasalo Vladin prijedlog o izmjeni Kaznenog zakona, kojim se drastično pooštravaju zatvorske kazne za seksualne napade na djecu i uvodi hemijska kastracija. Hemijska kastracija će biti obavezna za sve pedofile koji su ponovili krivično djelo, a počiniocima koji su to kazneno djelo uradili prvi put, ukoliko se dobrovoljno podvrgnu hemiskoj kastraciji, može biti smanjena zatvorska kazna.

Što se tiče zatvorskih kazni, za seksualni napad na dijete ispod 14 godina zatvorska kazna prema novim izmjenama iznosi 20 godina, ali može dostići i do 40 godina ukoliko se radi o teškim slučajevima. Makedonska Vlada je odlučila promijeniti kazneni Kazneni zakon, nakon što je Ministarstvo rada i socijalne politike napravilo analizu koja je pokazala da se za pedofiliju u Makedoniji u prosjeku izdržava kazna od šest godina robije i da počinioci veoma često ponavljaju djelo nakon što izađu iz zatvora.

Za seksualni napad na dijete ispod 14 godina zatvorska kazna prema novim izmjenama iznosi 20 godina, ali može dostići i do 40 godina ukoliko se radi o teškim slučajevima.

Vlada je prošle godine namjeravala donijeti odluku da svi pedofili budu stavljeni na internet i na uvid javnosti, što je izazvalo oštru polemiku u vezi s ljudskim pravima, pa je na kraju zakon oboren na Ustavnom sudu kao neustavan. Nakon što je propao pokušaj da se pedofili stave na “stub srama” i da za njih zna cijela javnost, Vlada je pristupila pooštrenju zatvorskih kazni i uvođenju hemijske kastracije.

Etičko pitanje

Hemijska kastracija je vid svakomjesečne vakcinacije, koja suzbija seksualni poriv. U Makedoniji se prvi put uvode medicinsko-farmakološke mjere u kaznenoj politici. Psihijatar Antoni Novotni je izjavio da je hemijska kastracija jedno od rješenja za kontrolu pedofila, pošto je pedofilija stanje koje se vrlo teško liječi ili je neizlječivo, ali on se, ipak, ogradio da je uvođenje ovakve mjere, prije svega, etičko pitanje, za koje je potrebna široka debata u javnosti. U Makedoniji je takva debata, u kojoj bi bili prezentirani svi aspekti i svi argumenti za i protiv, ipak, izostala. Moralna dilema je jasna. S jedne strane je evidentno da se ovom sankcijom povređuju ljudska prava građana koji su prestupnici, a, s druge strane, šta je s pravima djece da imaju normalan život i da ne budu meta izopačenih ljudi koji seksualno zlostavljaju djecu.

Direktor Prve dječije ambasade u Makedoniji “Međaši” Dragi Zmijanac je jedan od najžešćih zagovornika hemijske kastracije za pedofile. On je izrazio zadovoljstvo uvođenjem zakonskih izmjena, ali smatra da problem s pedofilijom nije riješen. On insistira na tome da pedofili moraju nositi elektronske narukvice do kraja života kao prevenciju protiv pedofilije i zalaže se za doživotnu robiju za svakog pedofila koji je ponovio djelo.

U budućnosti možemo očekivati da se upotrebljavaju droge i hemijske supstance i za druge počionioce kaznenih djela, kao što su ubice, kleptomani…

S druge strane, aktivisti za ljudska prava izražavaju skepsu zbog uvođenja hemijske kastracije. Profesorica Mirjana Najčevska, nekadašnja predsjednica makedonskog Helsinškog komiteta za ljudska prava, smatra da je hemijska kastracija definitivno povreda ljudskih prava, koja ima najmanje tri problematična nivoa. Prvo, ovom mjerom se u Makedoniji stvara presedan, kojim se na mala vrata uvodi droga u kaznenu politiku. To znači da u budućnosti možemo očekivati da se upotrebljavaju droge i hemijske supstance i za druge počionioce kaznenih djela, kao što su ubice, kleptomani… Drugo, hemijska kastracija ostavlja trajne fizičke i psihičke posljedice na ljude, kao što su oslabljeni imunitet, oštećenje kostiju, opadanje kose… Ona smatra da nijedan pravni sistem nije nepogrešiv i da neko može biti nepravedno osuđen i pri tome biti podvrgnut psiho-fizičkoj torturi, koja je ireverzibilna. I, treće, Najčevska smatra da su pedofili najčešće ljudi koji su i sami bili žrtve pedofilije, tako da se radi o multipliciranoj viktimizaciji.

Političko pitanje

Za promjene Kaznenog zakona su u Sobranju glasali poslanici vladajućih partija, dok se opozicija suzdržala od glasanja. Radi se o politički veoma delikatnom pitanju i jasno je da ljevica nije htjela ostaviti proctor da bude optužena da brani pedofile. S druge strane, vladajuća VMRO-DPMNE (konzervativni demokršćani) permanentno uvodi zakonska rješenja koja Makedoniju pretvaraju u konzervativno društvo. Nedavno je donesen Zakon o abortusu, protiv kojeg su ljevica i udruženje žena žestoko protestirali, naglašavajući da je Makedonija prije 40 godina – prema starom zakonu, koji je izglasan u bivšem sistemu – bila daleko liberalnija nego što je sada.

Vlada je vodila kampanje protiv abortusa i žestoko pokušavala da se u školama uvede vjeronauka, u čemu je samo djelimično uspjela, zato što je vjeronauka u Makedoniji izborni predmet, a djeca mogu učiti vjeronauku ili sociologiju religija. U svakom slučaju, jasna je intencija Vlade da u Makedoniju uvede religiozno-patrijarhalni model, a provladini mediji se veoma često rugaju marginalnim grupama koje su ugrožene, bez ikakvih sankcija Vladinih institucija za regulaciju medija.

Ljevica i udruženje žena smatraju da je Makedonija prije 40 godina bila daleko liberalnija nego što je sada.

Hemijsku kastraciju su neke države već uvele – pojedine federalne članice Sjedinjenih Američkih Država, Kanada, Danska, Poljska, Češka, Norveška, Francuska i Švedska. Ipak, eksperti koji prate izmjene u kaznenoj politici na svjetskom nivou kažu da se u ovim zemljama hemijska kastracija primjenjuje samo ukoliko postoji pismena saglasnost počinitelja, dok će u Makedoniji oni koji su ponovili ovo kazneno djelo biti podvrgnuti hemijskoj kastraciji bez davanja saglasnosti, odnosno za njih će ovakva kazna biti obavezna.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera