Popis – ekonomska slika bh. društva

Popis će pružiti stvarnu sliku u svrhu planiranja ekonomskog razvoja (Al Jazeera)

Piše: Erol Mujanović

Popis stanovništva je jedan od najvažnijih alata za planiranje politika i strategija koje donosioci odluka u svakoj državi imaju na raspolaganju. Kvalitetno obavljanje cijelog popisa, te preciznost odgovora i obrade podataka je potrebna kako bi Bosna i Hercegovina mogla adekvatno reagovati i odgovoriti, putem strategija i programa, na probleme i trendove sa kojima se suočava.

Tačno je da u mnogo ekonomskih oblasti, čak i sa popisom, BiH neće moći promijeniti dosta toga, ali je tačno i to da će, zahvaljujući popisu kao strateškom alatu, mnoge razvojne strategije i projekti biti smisleniji, jer će biti zasnovani na činjenicama.

Od demografskih problema BiH bilježi pad broja stanovnika, posebno u pojedinim ruralnim oblastima, ima brzostareće stanovništvo i negativni neto migracijski saldo.

Ekonomske i socijalne politike

Sa ekonomske strane popis je najbogatiji izvor podataka o stanovništvu, domaćinstvima, porodicama, stambenom fondu, a podaci iz popisa odnose se i na domaćinstvo kao ekonomsku zajednicu. Prvi dio popisa je individualni upitnik i tiče se svih članova domaćinstva pojedinačno, a drugi dio posvećen je domaćinstvima i cilj mu je odgovoriti na pitanja „gdje i kako živimo“, jer će se na osnovu informacija о vrsti stana, opremljenosti stana, osnovnim instalacijama, snabdjevenosti vodom, strujom i drugim karakteristikama uslova života dobiti izvrsna – i napokon realna – osnova za planiranje ekonomskih i socijalnih politika.

Dobit će se veoma precizan uvid u raspoloživost radne snage, naprimjer, odnosno u kvalitet i količinu stambenog fonda, poljoprivrednog zemljišta i slično.

Uvid u činjenično stanje može imati veliki uticaj na planiranje poljoprivrednih politika ili, naprimjer, na određivanje poticaja i subvencija, posebno unutar različitih poljoprivrednih grana. U svjetlu procesa evropskih integracija statistike vezane za žitarice i životinjske proizvode su veoma važne u budućoj prilagodbi Zajedničkoj poljoprivrednoj politici zemalja Evropske unije.

Drugi veoma važan ekonomski faktor jeste činjenica da će popis omogućiti neophodnu izradu projekata za korištenje sredstava iz IPA fondova. Ako znamo da se ovdje radi o desetinama miliona eura godišnje, onda je sasvim jasno zašto je važno kvalitetno obaviti popis.

Zatim, popis i raspoloživi podaci bi, napokon, u mnogim studijama stavili BiH zajedno sa drugim zemljama, umjesto da bude crna rupa u istraživanjima i jedina za koju podaci nisu raspoloživi, kao što je to često slučaj. Brojne ekonomske studije, u nemogućnosti da koriste tačne i precizne podatke, jednostavno zaobilaze BiH u svojim analizama, što ostavlja veoma loš utisak i tjera strane investitore. BiH bi kao država dobila međunarodnu priznatost i u ovoj oblasti, te uporedivost podataka.

Ostatak pitanja, posebno o domaćinstvima, dat će uvid u sitaciju i odgovore na pitanja u kolikom i kakvom prostoru živi stanovništvo i da li su određeni elementarni uslovi dostupni svima (raspoloživost kuhinje, kupatila, vodovoda, tople vode itd), što ima uticaj kako na ekonomske politike i planiranje, tako i na zdravstvene, socijalne i druge.

Stanovanje i prevencija nepogoda

Veoma detaljna pitanja se tiču i godine konstrucije zgrade i prije svega materijala od kojeg je izgrađen noseći sistem zgrade. Ovi podaci su od posebne važnosti kada se radi o planiranju i prevenciji prirodnih nepogoda  poput oluja, zemljotresa, požara i drugih, jer statistički podaci mogu biti korisni kako bi se procijenio broj potencijalno ugroženih osoba, kao i stambene jedinice koje su ugrožene u slučaju nepogode.

Pitanja u vezi sa stambenom jedinicom pružaju uvid u statistike i trenutnu situaciju u ovoj oblasti i od vitalnog su značaja za razvoj politika vezanih za smještaj i stanovanje, kao i za projekte izgradnje specijalnog smještajnog kapaciteta za najugroženije kategorije društva, naprimjer.

Problemi većih gradova su, naravno, različiti od problema manjih naselja, pa je tako iz zdravstvene perspektive važno znati da li stambene jedinice i domaćinstva imaju priključak na vodovod i pitku vodu sa česme i da li imaju pristup toploj vodi, što može biti presudno i za higijenu, te neophodno za planiranje politika infrastrukturnog razvoja.

Također, dobit će se dragocjeni podaci koji se mogu ticati energetske efikasnosti domaćinstva, odnosno zgrade, jer izolacioni kapacitet, naravno, nije isti za sve krovne materijale. Sve veći broj projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice će obuhvatati energetsku efikasnost i potreban napredak u ovoj oblasti, koji BiH treba da napravi, a podaci iz popisa će biti veoma korisni kao polazna osnova za planiranje i identifikaciju potreba. Vrsta energenta koju domaćinstva koriste je veoma važan podatak, jer će informacije dozvoliti kvalitetniju i bolje ciljanu energetsku politiku države, koja ovim putem može biti još usmjerenija i napravljena na osnovu stvarnih potreba stanovništva. 

Važnost poljoprivrede

Zbog iznimne važnosti poljoprivreda će biti posebno tretirana. Naime, podaci iz ovog popisa o domaćinstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom bit će korišteni za izradu Adresara poljoprivrednih gazdinstava za potrebe provođenja posebnog popisa poljoprivrede, koji će biti uređen zasebnim zakonom.

Uvid u činjenično stanje može imati veliki uticaj na planiranje poljoprivrednih politika ili, naprimjer, na određivanje poticaja i subvencija, posebno unutar različitih poljoprivrednih grana. U svjetlu procesa evropskih integracija, statistike vezane za žitarice i životinjske proizvode su veoma važne u budućoj prilagodbi Zajedničkoj poljoprivrednoj politici zemalja Evropske unije.

Važnije od toga, statistički podaci o poljoprivredi, a potom i djelovanje, doprinose da se postigne prehrambena sigurnost, odnosno da zemlja stekne tačan uvid u stanje i da upravlja razvojem u ovoj oblasti.  Poljoprivredna politika je jedna od najvažnijih sfera djelovanja za svaku državu i upravo iz tih razloga je jedna od najkomplikovanijih i najkompleksnijih politika za postizanje dogovora unutar EU-a, ali i između EU-a i kandidata za članstvo, jer se radi o vitalnom ekonomskom interesu svake države, koji utiče na njenu nezavisnost.

Na ekonomskom planu popis stanovništva je od vitalnog značaja, jer će svim domaćim akterima pružiti, napokon, stvarnu sliku u svrhu planiranja razvoja, a na međunarodnom nivou BiH će poslati jednu važnu pozitivnu poruku svim partnerima.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera