Vojni stručnjak: Izraelska vojska se suočava sa velikim poteškoćama

Palestinski borci pokazuju da imaju precizne podatke o kretanju izraelske vojske, što im pomaže u planiranju učinkovitih akcija.

Izraelska vojska pokušava da kaže da je dominantna na terenu, ali u stvarnosti trpi velike gubitke, smatra pukovnik Hatem al-Falahi (Al Jazeera)

Izraelski pokušaji upada u Tal al-Hawa i al-Shuja'iya suočavaju se s velikim neuspjehom jer Palestinci odgovaraju kvalitetnijim i sofisticiranijim operacijama, kaže vojni stručnjak i pukovnik Hatem al-Falahi.

Okupacione izraelske snage vrše pritisak sa koridor Netzarim prema gradu Gaza i sa istoka Shuja'iye, ali su suočene sa sve jačim napadima otpora minama i ručnim bacačima “Tandem”, “TBG” i “Yassin-105”.

U Shuja'iyi se okupaciona vojska također suočava sa žestokim otporom, jer su u utorak, pored snajperskih dejstava i direktnog uništavanja vozila, uništena četiri tenka i dvije grupe vojnika koji su bili skriveni u dvije kuće, što je pokazatelj da palestinski borci imaju precizne podatke o kretanju izraelske vojske, rekao je stručnjak.

Gerilski rat

Izraelska vojska, smatra isti vojni ekspert, pokušava da kaže da je dominantna na terenu kako bi izvršila pritisak na otpor u pregovorima, ali u stvarnosti, frakcije otpora nanose velike gubitke Izraelcima.

S druge strane, otpor, prema mišljenju vojnog stručnjaka, usvaja strategiju pomoću koje će rat učiniti asimetričnim i ograničiti ga na gerilsko ratovanje, jer bi direktna konfrontacija otporu nanijela velike gubitke.

Mogućnosti vojnog otpora nisu velike, pa stoga se oslanja na korištenje tunela, poznavanje terena i razumijevanja strategije izraelske vojske.

 

Izvor: Al Jazeera