Šta znači obustavljanje istrage o neuspjehu izraelske vojske 7. oktobra

Posmatrajući s vojnog aspekta, rezervni pukovnik Noam Tivon smatra da je neuspjeh koji se desio 7. oktobra ‘najveći i najopasniji neuspjeh u historiji Izraela’.

Stanovnici Gaze obilaze izraelski tenk tokom operacije Potop al-Aksa (Anadolija)

Okupirani Jerusalem – Izraelski Vrhovni sud odlučio je obustaviti istragu koju je pokrenuo državni kontrolor Matanyahu Englman o propustima vojske i sigurnosne službe Shin Bet tokom događaja 7. oktobra 2023. godine, sve dok se ne održi saslušanje o sporu u julu.

Ova odluka je ponovo vratila u prvi plan poziv da se osnuje zvanična istražna komisija koja će se baviti propustima do kojih je došlo prilikom sprečavanja iznenadnog napada Islamskog pokreta otpora (Hamas) na naselja u okolini Gaze.

Premijer Benjamin Netanyahu protivi se osnivanju takve komisije, stoga je ponovio svoj stav da se istraga o neuspjehu obavještajnih službi u sprečavanju operacije Potop Al-Aksa treba obaviti tek kada se završi rat u Gazi.

Opozicioni tabor se ne slaže s takvim stavom i stalno iznosi zahtjeve da se ova komisija što prije formira.

Identificiranje grešaka

Netanyahuovo stajalište se preklapa sa prijedlogom načelnika Generalštaba izraelske vojske Herzija Halevija, koji se protivio ovakvoj istrazi, rekavši da ona ”šteti ratnim naporima”.

Odluka suda dolazi u kontekstu peticije koju su podnijeli Pokret za kvalitetnu vladu u Izraelu (MQG) i Forum Odbrambeni štit Izraela (Israel’s Defensive Shield Forum), koji zahtijevaju od vlade da se obaveže na formiranje zvanične istražne komisije koja će provesti istragu o propustima prilikom odbijanja napada 7. oktobra 2023. i tokom rata u Gazi.

Ove dvije grupe su otkrile da je došlo do ključnih propusta na političkom, vojnom i obavještajnom nivou, što je najveći sigurnosni i politički neuspjeh u povijesti Izraela, stoji u tekstu peticije.

Advokat Eliad Shraga, vođa pokreta MQG, smatra da je istraživanje i donošenje zaključaka u cilju sprečavanja ponavljanja ovih neuspjeha ”moralna i etička dužnost prema poginulima u Izraelu koji su žrtvovali svoje živote, prema desecima doseljeničkih naselja i hiljadama osoba koje su evakuirane”.

Shraga je u peticiji sudu naveo da ”samo nezavisna i nepristrasna istražna komisija sa širokim ovlastima, koja će održavati javna saslušanja, može istražiti istinu, identificirati pogreške, preporučiti njihovo ispravljanje i vratiti povjerenje javnosti u državne institucije i sisteme”.

Istaknuo je kako je nakon Oktobarskog rata 1973. godine, usprkos tadašnjim teškim okolnostima i borbama koje su još uvijek trajale, ”uspostavljena komisija Agranat, koja je osnovana za samo 43 dana, što nameće pitanja o tome zašto aktualne vlasti zanemaruju hitnu potrebu za poduzimanjem takvih koraka, uprkos tome što je prošlo osam mjeseci od izbijanja rata i tragične katastrofe”.

Suzdržanost

Vođa pokreta MQG naglašava kako su sam Netanyahu i brojni istaknuti ministri i čelnici sigurnosnog establišmenta pozvali na uspostavu zvanične istražne komisije, ali se sada suzdržavaju od poduzimanja bilo kakvih radnji i koraka za uspostavu takve komisije.

Prema Shragi, druge strane – kao što su vojska, državni kontrolor i Shin Bet, nemaju alate, ovlasti i nezavisnost s kojima raspolaže zvanična istražna komisija.

Benny Ashkenazi, dopisnik izraelske web stranice Walla koji se bavi pravnim temama, smatra da je odluka suda o obustavi istrage priprema za formiranje zvanične istražne komisije kojom će predsjedavati sudija, što se kosi sa stavom Netanyahua koji se protivi njenom formiranju.

Dopisnik navodi da odluku suda potkrepljuje i stav Gali Baharav Miare, savjetnice vlade za pravna pitanja, koja je, u svom odgovoru na peticiju, istaknula potrebu formiranja zvanične istražne komisije o sigurnosnim i obavještajnim neuspjesima i propustima u događajima od 7. oktobra.

Prema mišljenju dopisnika, uspostava ovakve komisije je način da se suprotstavi mjerama Međunarodnog suda pravde protiv Izraela zbog činjenja ratnih zločina, te prijetnjama za izdavanje naloga za hapšenje protiv Netanyahua i ministra odbrane Yoava Gallanta.

Novinar je otkrio da je Netanyahu tražio od vladine savjetnice za pravna pitanja da pronađe neki drugi istražni mehanizam, osim zvanične istražne komisije, kako bi se odgovorilo na “optužbe” u Haagu. Međutim, odgovor Miare je bio da je neophodno uspostaviti zvaničnu istražnu komisiju radi suočavanja s međunarodnim postupcima.

Položiti račun

Abraham Bloch, dopisnik lista Maariv koji se bavi pravnim temama, smatra da je sud donio dramatičnu odluku koja nameće brojna pitanja u vezi s pravom javnosti da sazna i ima pristup informacijama, čak i u slučaju vanrednog stanja i rata.

“Zaslužuju li Izraelci zaista odgovore o neuspjesima koji su se dogodili na Crnu subotu 7. oktobra”, upitao je. “Kad bismo pitali bilo koju osobu na ulici, odgovor bi bio potvrdan. Fijasko koji je odnio živote mnogih Izraelaca zahtijeva od nadležnih tijela da polože račune javnosti”, dodao je. No, kada pogledate ponašanje izraelske vojske i Shin Beta, dodaje dopisnik Maariva, ”nije sigurno da je taj odgovor pozitivan”.

“U tom slučaju se postavlja pitanje: Je li osoba koja provodi ispitivanje prihvatljiva za tijela koja su podvrgnuta ispitivanju ili ne? Odgovor je ne, jer je zabranjeno kritizirati vojsku i Shin Bet tokom borbi.”

Više od osam mjeseci nakon ovog fijaska, još uvijek nije moguće kritizirati vojsku i Shin Bet. Niko ne može saznati šta se dogodilo. Izradili su tajni dokument koji ne dozvoljava da budu kritizirani. Čak ni državni kontrolor, koji ima najviši dostupni sigurnosni rejting, ne može znati šta je u tom dokumentu, kaže dopisnik Maariva.

Posmatrajući s vojnog aspekta, rezervni pukovnik Noam Tivon smatra da je neuspjeh koji se desio 7. oktobra “najveći i najopasniji neuspjeh u historiji Izraela”.

Prema njegovom mišljenju, postoji ”egzistencijalna potreba” da se ovaj propust istraži kroz zvaničnu istražnu komisiju na čelu sa sucem Vrhovnog suda “kako bi se bez straha provela temeljita, duboka i sveobuhvatna istraga”.

Nužno je formirati zvaničnu istražnu komisiju kako bi se utvrdili korijeni neuspjeha, i to među onima koji donose odluke na političkom i vojnom nivou te drugim sigurnosnim i obavještajnim ograncima, dodao je za web stranicu novina Makor Rishon.

Izraelski rezervni pukovnik kaže da se vojska bori u “teškom ratu” i da će samo zvanična istražna komisija omogućiti da se takvi ozbiljni propusti izbjegnu u budućnosti, da se “nauče lekcije i izvuku pouke kako bi se ispravio kurs i pojačala odbrana” izraelske sigurnosti.

Izvor: Al Jazeera