UN upozorava: Ugrožena borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Prema Populacijskom fondu Ujedinjenih naroda, više od 200 miliona djevojčica i žena podvrgnuto je genitalnom sakaćenju.

Iako je 'prekogranično sakaćenje ženskih spolnih organa' oduvijek postojalo, jedan od faktora koji sada pogoduje tome u Africi jesu razlike u zakonodavstvu među zemljama (REUTERS/Malick Njie)

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena (Female genital mutilation – FGM) ugrožena je praksom slanja djevojčica u zemlje koje to ne zabranjuju, navodi se u saopćenju Ujedinjenih naroda (UN), pozivajući međunarodnu zajednicu na reakciju.

Iako brojne države ulažu više napora u iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena, ono se nastavlja širom svijeta, djelomično zbog “tajne prirode” ovih prekograničnih kretanja kojima se zaobilaze zabrane, objavio je Visoki komesarijat UN-a za ljudska prava, prenosi Hina, pozivajući se na AFP.

Ovaj fenomen, koji je teško kvantificirati, posebno pogađa djevojčice koje žive u Evropi ili Sjedinjenim Američkim Državama, koje su prisiljene na tajni odlazak tokom školskih praznika, ali su pogođene i druge regije.

Iako je “prekogranično sakaćenje ženskih spolnih organa” oduvijek postojalo, jedan od faktora koji sada pogoduje tome u Africi jesu razlike u zakonodavstvu među zemljama, iako je u većini zemalja na ovom kontinentu sakaćenje kriminalizirano.

“Genitalno sakaćenje žena dio je kontinuiteta rodno zasnovanog nasilja i nema mjesta u svijetu u kojem se poštuju ljudska prava”, naglasio je Volker Turk, visoki predstavnik Ujedinjenih naroda za ljudska prava u saopćenju.

Pozvao je države da “osiguraju usvajanje usklađenog globalnog pristupa” za rješavanje uzroka i posljedica ove prakse, prije svega usklađivanjem svojih pravnih i političkih okvira, kako bi se ta štetna praksa prekinula posvuda u svijetu.

Gotovo 4,3 miliona djevojčica u opasnosti

Djevojčice se u nekim slučajevima odvode u zemlje koje služe kao “transnacionalni centri sakaćenja ženskih genitalija”, ističe UN, ne navodeći o kojim se zemljama radi.

Turk je, također, pozvao zemlje da pojačaju prikupljanje podataka, iako naglašava da tajna priroda tih kretanja otežava njihovo kvantificiranje. Statistika posebno nedostaje na Bliskom Istoku i u Aziji.

Prema Populacijskom fondu Ujedinjenih naroda, više od 200 miliona djevojčica i žena podvrgnuto je genitalnom sakaćenju. Procjenjuje se da su ove godine 4,3 miliona djevojčica u opasnosti da budu pogođene tom praksom.

Prema navodima ovog visokog tijela UN-a, ako se ta praksa nastavi sadašnjom brzinom, 68 miliona djevojčica bit će podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija između 2015. i 2030. godine.

Prema izvještaju, u Evropskoj uniji postoji 600.000 žena koje su podvrgnute sakaćenju ženskih genitalija, a 190.000 mladih djevojaka izloženo je tom riziku.

Izvor: Agencije