Euro-Med Monitor: Izrael je palestinskim zatvorenicima ubrizgavao nepoznate supstance

Euro-Med Monitor u izvještaju navodi, između ostalog, da Izrael vrši ubistva, silovanja i druge oblike seksualnog nasilja i tortura nad zatvorenicima i pritvorenicima.

Izraelska vojska je uhapsila stotine Palestinaca u Pojasu Gaze i odvela ih na nepoznata odredišta (Reuters)

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor saopćio je da je dobio nova svjedočanstva palestinskih zatvorenika, puštenih iz izraelskih zatvora i pritvorskih centara, koji su potvrdili da se nastavlja sistematsko činjenje zločina brutalnog mučenja i nehumanog postupanja nad hiljadama palestinskih civila.

Euro-Med Monitor u izvještaju dodaje da je izraelska okupacija silom ubrizgavala nepoznate supstance palestinskim zatvorenicima koji su uhapšeni tokom rata u Pojasu Gaze te da su namjerno ostavljali ožiljke i različite oznake na njihovim tijelima.

Euro-Med Monitor je istakao da Izrael vrši ubistva, silovanja i druge oblike seksualnog nasilja i tortura nad zatvorenicima i pritvorenicima.

Organizacija je potvrdila da je pratila oslobađanje desetaka zatvorenika koje je izraelska vojska pustila na slobodu 11. juna s područja Zikim u sjevernom Pojasu Gaze. U trenutku njihovog oslobađanja izraelska vojska je otvorila vatru na njih, tjerajući ih da hodaju i trče stotine metara kako bi se vratili do naseljenih područja.

Prema Euro-Med Monitoru, svjedočanstva oslobođenih palestinskih zatvorenika potvrđuju činjenicu da izraelske snage i dalje vrše torture i odmazde nad palestinskim zatvorenicima, iako znaju da je riječ o civilima. Euro-Med Monitor vjeruje da je nastavak takve torture prirodan rezultat izraelskog izoliranja palestinskog naroda, usred šutnje međunarodne zajednice, uključujući relevantna tijela Ujedinjenih nacija.

Euro-Med Monitor poziva međunarodne pravosudne institucije i međunarodnu zajednicu da prekinu šutnju, izraze čvrste stavove i poduzmu konkretne korake protiv užasne torture koja je otkrivena, a zasniva se na diskriminaciji, kolektivnoj osveti i dehumanizaciji kojoj su izloženi palestinski civili, muškarci i žene.

Organizacija je u svom izvještaju naglasila potrebu da se Izrael obaveže na okončanje svih svojih zločina protiv palestinskih zatvorenika i pritvorenika, uključujući zločine mučenja, nehumanog postupanja i prisilnog nestanka koje provodi nad hiljadama njih.

Zahtjevi

Euro-Med je ponovno pozvao glavnog tužitelja Međunarodnog krivičnog suda Karima Khana da nastavi s istragom svih zločina koje je Izrael počinio nad palestinskim zatvorenicima i pritvorenicima, da proširi područje istrage kako bi obuhvatila sve pojedince odgovorne za te zločine i da ubrza izdavanje naloga za hapšenje protiv svih njih.

Glavni tužitelj Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan pozvao je na izdavanje naloga za hapšenje Netanyahua i njegovog ministra odbrane Yoava Gallanta (AFP)

Također je pozvao specijalnu izvjestiteljicu Ujedinjenih naroda za pitanja torture i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja da ispuni ulogu koja joj dodijeljena u skladu s njenim mandatom i da se pridržava pravila integriteta i ostane nezavisna u svom radu. To uključuje provođenje pravovremenih istraga i posjeta zemlji kako bi se saznala istina o postupanju prema zatvorenicima i zatvorenicama koji su izloženi teškim kršenjima prava i ozbiljnim zločinima.

Euro-Med je pozvao i međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelske vlasti da oslobode sve palestinske pritvorenike koji su proizvoljno uhapšeni, a ako budu izvedeni pred sud, da im se osiguraju sva prava na pravično suđenje. Također, da izvrše pritisak na njih kako bi se vratili posmrtni ostaci palestinskih zatvorenika i pritvorenika koji su ubijeni u zatvorima i pritvorskim centrima.

Također je ponovio svoj zahtjev da se izvrši pritisak na Izrael da odmah prestane činiti zločin prisilnog nestanka palestinskih zatvorenika i pritvorenika iz Pojasa Gaze, da odmah otkrije sve tajne pritvorske logore, da otkrije imena svih Palestinaca iz Pojasa Gaze koje drži u zatočeništvu, da otkrije njihovu sudbinu i mjesto zatočenja te da preuzme punu odgovornost za njihove živote i njihovu sigurnost.

Osim toga, preporučuje da se formira nezavisni međunarodni istražni odbor za zločine počinjene tokom trenutnog vojnog napada na Pojas Gaze, uz olakšavanje rada nezavisnom međunarodnom istražnom Odboru za okupiranu palestinsku teritoriju, koji je već uspostavljen 2021. godine. To podrazumijeva osiguravanje pristupa opkoljenom Pojasu i pokretanje potrebnih istraga o svim zločinima i kršenjima prava počinjenim nad Palestincima u Gazi.

Izrael od 7. oktobra 2023. godine vodi sveobuhvatni rat protiv Pojasa Gaze, koji je do danas ostavio za sobom više od 122.000 poginulih i ranjenih, dok se hiljade osoba vode kao nestale. Rat je izazvao i humanitarnu katastrofu bez presedana i ogromna razaranja stambenih naselja, infrastrukture i bolnica.

Izrael nastavlja svoju agresiju, ignorirajući rezoluciju Vijeća sigurnosti da se borbe odmah zaustave, kao i naredbe Međunarodnog suda pravde da zaustavi svoj napad na Rafah i poduzme hitne mjere za sprečavanje djela “genocida i poboljšanje humanitarne situacije” u Pojasu.

Izvor: Al Jazeera