Šta stoji u rezoluciji o prekidu vatre koju je usvojilo Vijeće sigurnosti

Američki nacrt rezolucije kategorički navodi da je Izrael prihvatio prijedlog i poziva Hamas da ga također prihvati.

Svi članovi vijeća glasali su za rezoluciju osim Rusije, koja je bila suzdržana. (Eduardo Munoz/Reuters)

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju kojom se pozdravlja prijedlog trofaznog prekida vatre u Gazi kojeg je 31. svibnja objavio američki predsjendik Joe Biden.

Američki nacrt rezolucije kategorički navodi da je Izrael prihvatio prijedlog i poziva Hamas da ga također prihvati.

Potiče obje strane da u potpunosti provedu njegove odredbe bez odgode i bez uvjeta.

Rezolucija također naglašava da prijedlog kaže ako pregovori traju dulje od šest tjedana za prvu fazu, tada će se prekid vatre i dalje nastaviti sve dok traju pregovori.

Svi članovi vijeća glasali su za rezoluciju osim Rusije, koja je bila suzdržana.

Predanost viziji dvodržavnog rješenja

Rezolucija pozdravlja prijedlog o prekidu vatre najavljen 31. svibnja, kaže se da je Izrael “prihvatio” ovaj prijedlog, poziva Hamas “da ga također prihvati” i poziva obje strane da provedu njegove uvjete “bez odgode i bez uvjeta”.

Naglašava da prijedlog ukazuje na to da “ako pregovori traju dulje od šest tjedana za prvu fazu, prekid vatre će se i dalje nastaviti sve dok traju pregovori”. Tekst nadalje odbacuje bilo kakav pokušaj “demografske ili teritorijalne promjene u Pojasu Gaze, uključujući sve radnje koje smanjuju teritorij Gaze”.

Također se ponavlja “predanost Vijeća sigurnosti viziji dvodržavnog rješenja u kojem dvije demokratske države, Izrael i Palestina, žive jedna uz drugu u miru unutar sigurnih i priznatih granica” i u tom smislu naglašava “važnost ujedinjenja Pojasa Gaze sa Zapadnom obalom pod palestinskom upravom”.

Rezolucija je uslijedila nakon obustave pregovora o zasebnom nacrtu čiji je autor Alžir, a koji se fokusirao na izraelsku ofenzivu u Rafahu, najjužnijoj pokrajini Gaze.

Čini se da je, nakon Bidenove objave od 31. svibnja, Alžir pristao pauzirati pregovore o svom nacrtu rezolucije dok su članovi Vijeća pregovarali o američkom tekstu.

Izvor: Al Jazeera