Evropska unija dobila novi šengenski zakon

Nova uredba uvodi mogućnost usvajanja mjera kojima se državljanima trećih zemalja ograničava pristup EU-u.

Države članice se ohrabruju da umjesto uvođenja privremenih kontrola na unutarnjim granicama pribjegnu alternatnim mjerama (EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Vijeće Evropske unije u petak je konačno potvrdilo novi šengenski zakon, pravilnik EU-a koji se odnosi na upravljanje unutarnjim i vanjskim granicama te na pravila koja uređuju graničnu kontrolu osoba koje prelaze vanjske granice EU-a, prenosi Hina.

Nova revidirana uredba koju je u aprilu izglasao Evropski parlament stupit će na snagu 20 dana po objavljivanju u Službenom listu i direktno je primjenjiva u zemljama članicama.

“Današnjim glasanjem dali smo državama članicama alate za održavanje putovanja bez graničnih kontrola unutar šengenskog područja, istodobno osiguravajući vanjske granice, rješavajući probleme neregularne migracije i rizike po javno zdravlje”, izjavila je belgijska ministrica unutarnjih poslova Annelies Verlinden, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

Nova uredba uvodi mogućnost usvajanja mjera na nivou Unije, kojima se državljanima trećih zemalja ograničava pristup EU-u u slučaju vanrednog stanja u javnom zdravstvu velikih razmjera.

Nova pravila

U tom slučaju nova pravila daju mogućnost, nakon odluke Vijeća, uvođenja usklađenih privremenih ograničenja putovanja na vanjskoj granici EU-a. Ranije to nije bilo moguće pa je EU tokom pandemije COVID-19 mogao izdati samo neobavezujuće preporuke u pogledu ograničenja putovanja u zemlje članice. Osim ograničenja putovanja Vijeće, također, može nametnuti testiranje, karantenu i samoizolaciju te druge zdravstvene mjere za građane koji nisu državljani, a ulaze u EU.

Uredba sadrži i odredbe koje će pomoći u rješavanju sekundarnog kretanja migranata iz jedne države članice u drugu. Država članica moći će državljane trećih zemalja koji su uhapšeni u pograničnom području i ilegalno borave na njezinom teritoriju prebacit direktno u državu članicu iz koje su stigli, a to bi se trebalo odvijati u okviru bilateralne saradnje.

Također se nude i rješenja za situacije instrumentalizacije migranata, poput onih kada su bjeloruske policijske snage dovodile migrante na granicu s Poljskom. Izmijenjeni zakonik o šengenskim granicama nudi državama članicama mogućnost ograničenja broja graničnih prijelaza ili smanjenja njihovog radnog vremena te omogućava pojačane mjere nadzora granica.

Revidirani zakon pojašnjava postojeći okvir za ponovno uvođenje i produženje kontrola na unutarnjim granicama, što je moguće kada postoji ozbiljna prijetnja za javni red i sigurnost.

Države članice bit će dužne procijeniti nužnost i proporcionalnost te odluke te ocijeniti mogu li se ciljevi kojima se teži postići na druge načine.

Revidirana uredba utvrđuje maksimalno trajanje tokom kojeg se te kontrole na unutarnjim granicama mogu zadržati. O uvođenje kontrola na unutarnjim granicama mora se prethodno obavijestiti Vijeće, Evropska komisija i Evropski parlament i mogu ostati na snazi najviše dvije godine. U iznimnim situacijama, unutarnje granične kontrole mogu se produžiti za dodatnih šest mjeseci, s mogućnošću obnavljanja jednom u ukupnom trajanju od jedne godine.

Države članice se ohrabruju da umjesto uvođenja privremenih kontrola na unutarnjim granicama pribjegnu alternativnim mjerama poput policijskih provjera i prekogranične saradnje.

Izvor: Agencije