Može li Palestina dobiti punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama?

Palestinski izaslanik UN-a Riyad Mansour rekao je da je cilj da Vijeće donese odluku na ministarskom sastanku koji će se održati 18. aprila u vezi s Bliskim Istokom.

Nijedna država ne može pristupiti Ujedinjenim nacijama bez odobrenja Vijeća sigurnosti i Generalne skupštine (Eduardo Munoz/Reuters)

Palestinske vlasti su jučer, u utorak, službeno zatražile od Vijeća sigurnosti UN-a da preispita zahtjev koji su podnijele 2011. godine za članstvom u Ujedinjene nacije, postavljajući pitanje može li Palestina dobiti punopravno članstvo u njima.

Palestinski izaslanik UN-a Riyad Mansour rekao je da je cilj da Vijeće donese odluku na ministarskom sastanku koji će se održati 18. aprila u vezi s Bliskim Istokom.

Kakav je trenutni status Palestinaca u Ujedinjenim nacijama?

Palestina je država koja nije članica Ujedinjenih nacija i ima status posmatrača, isto kao Vatikan.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koja se sastoji od 193 države, u novembru 2012. složila se da prizna suverenu Državu Palestinu podizanjem njenog statusa posmatrača u međunarodnoj organizaciji sa „entiteta“ na „državu koja nije članica“. Rezultat glasanja je bio sljedeći: 138 glasova za, 9 glasova protiv i 41 država uzdržana od glasanja.

Šta se dogodilo sa palestinskim zahtjevima 2011. godine?

Komitet Vijeća sigurnosti UN-a je ocjenjivao palestinski zahtjev nekoliko sedmica kako bi provjerio da li ispunjava uslove za članstvo u UN.

Međutim, komitet nije uspio postići jednoglasan stav, a Vijeće sigurnosti nije formalno glasalo o rezoluciji u vezi s članstvom Palestine.

Neke diplomate su rekle da Palestincima treba najmanje devet glasova kako bi rezolucija bila usvojena, a čak i ako dobiju tu podršku, Sjedinjene Američke Države su rekle da će uložiti veto na ovaj korak.

Kako Ujedinjene nacije prihvataju nove države članice?

Zemlje koje žele da se pridruže Ujedinjenim nacijama obično podnose zahtjev njihovom generalnom sekretaru, koji ga šalje petnaestočlanom Vijeću sigurnosti na ocjenu i glasanje.

Komitet Vijeća prvo ocjenjuje zahtjev kako bi provjerio da li ispunjava uslove za članstvo u UN, a zatim se zahtjev može ili odgoditi ili staviti na formalno glasanje u Vijeću sigurnosti.

Za odobrenje je potrebno najmanje devet glasova podrške te da Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Francuska ili Britanija ne iskoriste pravo veta.

Ako Vijeće sigurnosti odobri zahtjev za članstvo, on ide na odobrenje Generalnoj skupštini. Da bi Generalna skupština odobrila zahtjev za članstvo, treba da dobije dvotrećinsku podršku.

Nijedna država ne može pristupiti Ujedinjenim nacijama bez odobrenja Vijeća sigurnosti i Generalne skupštine.

Izvor: Agencije