Vojni stručnjak: Zašto je Izrael počeo iznenadnu vojnu operaciju u centralnom dijelu Pojasa Gaze?

Izraelska vojska objavila je da je 162. divizija počela iznenadnu vojnu operaciju u centralnom dijelu Pojasa Gaze.

Otpor bi mogao izvesti operacije u određenim područjima namamljivanjem napadačkih snaga u zone ubijanja te se suočiti s okupacijskom vojskom specifičnim taktikama, kaže Al-Falahi (REUTERS/Amir Cohen)

Izraelska vojska objavila je da je 162. divizija počela iznenadnu vojnu operaciju u centralnom dijelu Pojasa Gaze, dok je radio izraelske vojske saopćio da su okupacijske snage počele vojnu operaciju u blizini kampa Nuseirat (centralni dio Pojasa) i seriju zračnih napada u tom području.

U tom kontekstu, vojni i strateški stručnjak, pukovnik Hatem Karim al-Falahi rekao je da se za novu operaciju Izraela u blizini fronta Netzarim (centralni dio Pojasa Gaze) može reći da je ograničena te da je došla kao odgovor na prethodne izraelske prijetnje.

U Al Jazeerinoj vojnoj analizi Al-Falahi je objasnio da je načelnik Generalštaba Izraelske vojske Herzi Halevy ranije izjavio da u centralnoj regiji postoje dva bataljona otpora koji još nisu razbijeni, s obzirom na to da su prethodne vojne operacije bile u kampovima Bureij i Maghazi, gradu Al-Musaddar i dijelu grada Deir al-Balah.

Vojni stručnjak je dodao da se nova operacija odvija u blizini kampa Nuseirat, područja u koje se ranije nije ulazilo, te da situacija na terenu proteklih dana govori da će to biti front sukoba.

Izraelsko bombardovanje tokom sedmice bilo je koncentrisano u obliku luka na područjima Maghazija, Nuseirata i Deir al-Balaha, što znači da je područje pripremljeno za naredne vojne operacije, prema Al-Falahiju.

Razlozi nove operacije

Vojni stručnjak je objasnio da se front Netzarim, koji razdvaja sjeverni dio Pojasa Gaze od centra i juga, smatra naprednim uporištem okupacijske vojske s tri glavne baze i jednom brigadom, što znači da postoji mogućnost da izraelske snage izvedu ograničene prodore na sjever ili jug.

Al-Falahi smatra da je razlog nove operacije vjerovatno protjerivanje frakcija otpora koje se nalaze u blizini fronta Netzarim, onemogućavanje pokretanja bilo kakvih operacija prema ovom frontu te otklanjanje opasnosti od bilo kakvih potencijalnih prijetnji.

Vojni stručnjak dodaje da nova operacija može biti u kontekstu nove strategije okupacijske vojske da ne napada na jednom frontu, kao ranije, nego da se mobilizira prema određenom području, prodre u njega i očisti ga, a zatim se povuče iz njega, kao što je slučaj s operacijom u kompleksu Al-Shifa.

Karakteristike sukoba

Kada je riječ o karakteristikama sukobljavanja tokom ove operacije, Al-Falahi kaže da je upad izvršen u poljoprivredno područje, pa je direktno suprotstavljanje okupatorskoj vojsci beskorisno za frakcije otpora zbog neravnoteže snaga i ulaska izraelske vojske pod intenzivnim vatrenim pokrićem, uz učešće pomorskih, vazdušnih i kopnenih snaga.

Ali, dodao je, otpor bi mogao izvesti operacije u određenim područjima namamljivanjem napadačkih snaga u zone ubijanja te se suočiti s okupacijskom vojskom specifičnim taktikama.

Takve taktike su, prema mišljenju Al-Falahija, upotreba eksplozivnih naprava, zasjede na frontovima očekivanog upada, upotreba protutenkovskih projektila Al-Yassin 105, minobacačko granatiranje područja gdje su okupljeni vojnici i vozila te snajperske operacije.

Na kraju je rekao da se odgovor frakcija otpora oslanja na ono što se nalazi na ovom području te da koriste teren i oružje u suprotstavljanju snagama koje dolaze. „Ako ova operacija cilja kamp Nuseirat, tada upad mora biti dublji“, rekao je Al-Falahi.

Izvor: Al Jazeera